MOUFLON TRACKS po raz kolejny na lądeckich singlach! Etap II – Lądek-Zdrój – 28.05.2022 r.

28 maja 2022 r. (sobota) odbędzie się II etap znanego już wydarzenia Mouflon Tracks.
Podobnie jak w roku ubiegłym zawodnicy wystartują z lądeckiego rynku, by następnie ścigać się m.in po Pętli Orłowiec.
Tym razem również zakończenie etapu odbędzie się na lądeckim rynku:)
UWAGA!
W trakcie trwania zawodów Pętle nie będą zamykane dla postronnych turystów, nie mniej przemieszczanie się po nich będzie nieco utrudnione.
Zapraszamy do kibicowania.

Poniżej link do filmiku prezentującego zeszłoroczne zmagania:

https://www.facebook.com/MouflonTracks/videos/388769413122973/

 

BSKTECH LIQUI MOLY WYŚCIG GÓRSKI 2022 – JUŻ W TEN WEEKEND!

 Już w najbliższy weekend odbędzie się BSKTECH LIQUI MOLY WYŚCIG GÓRSKI 2022 na trasie Złoty Stok – Lądek-Zdrój. 

Start zlokalizowany będzie w Złotym Stoku na drodze wojewódzkiej nr 390 wg mapy (ul. Spacerowa)▫️
Adres: ul. Spacerowa 8, Złoty Stok (od znaku koniec terenu zabudowanego)
▫️
Trasa zawodów:
▫️
BAZA ZAWODÓW (serwisy) zlokalizowana będzie bezpośrednio przed startem.
▫️
Harmonogram zawodów:
1 podjazd: 9.30 (treningowy)
2 podjazd: 11:00
3 podjazd: 12.30
4 podjazd: 14:00
5 podjazd: 15.30
▫️
Czas zamknięcia drogi: godz. 07.00 – 18:00
▫️
RELACJA LIVE: Wena Sport Live
▫️
Planowanych jest 5 podjazdów konkursowych, z czego pierwszy podjazd jest podjazdem treningowym. Łączny czas zawodnika będzie sumą czterech pozostałych podjazdów.
Więcej informacji znajdą Państwo na:
https://www.facebook.com/bsktechwyscigigorskie
http://www.bgmsport.pl/

 

 

 

 

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Flagi – ,,Moja Biało-Czerwona”

Przed nami długi weekend majowy 🙂
W związku z przypadającym na 2 maja Świętem Flagi, przygotowaliśmy dla mieszkańców Gminy Lądek- Zdrój konkurs plastyczny pn. ,,Moja Biało-Czerwona”, polegający na wykonaniu własnej flagi, techniką dowolną.
Pamiętajmy!
Głównym celem konkursu jest dobra zabawa.
Pracę wklejamy w komentarzu pod postem, który znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/kurortladekzdroj/posts/5381346611924111
Wklejając swoja pracę w komentarzu wyrażasz zgodę na kopiowanie oraz udostępnianie na stronie www.ladek.pl oraz na #facebookkurortladekzdroj
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Wyścig Górski Złoty Stok – Lądek-Zdrój – 14 maja 2022 r.

Szanowni mieszkańcy i turyści,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja 2022 r. odbędzie się kolejna edycja Wyścigu Górskiego na trasie Złoty Stok – Lądek-Zdrój.

Dla zawodników i kibiców organizatorzy przygotowali ponad 7 km odcinek, który zawodnicy pokonają 5 razy.

W związku z powyższym w godzinach 7.00 – 18.00 droga wojewódzka DW 390 będzie zamknięta  na odcinku od Przełęczy Jaworowej do Złotego Stoku.

 

W imieniu organizatora przepraszamy za utrudnienia oraz zachęcamy do kibicowania.

 

 

Więcej informacji na stronie organizatora:

https://www.facebook.com/bsktechwyscigigorskie

http://www.bgmsport.pl/

 

WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU! – PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW – ZOSTAŁY JUŻ TYLKO 3 MIESIĄCE!

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Terminy składania deklaracji:

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 lipca 2021 r. – 14 dni od dnia uruchomienia

 

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy.

 

Jakie są wzory deklaracji do CEEB?

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Druki formularzy wraz ze wzorami, instrukcje, FAQ są dostępne na stronach:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

                https://ladek.pl/pamietaj-zloz-deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow-copy/

 

Czy jest kara za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB?

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500,00 zł, a w sądzie do 5.000,00 zł.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

  • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
  • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
  • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Z ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z tego tytułu następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Należy podkreślić, że sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. Grzywny nie są nakładane w drodze decyzji administracyjnych – to nie jest administracyjna kara pieniężna. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.