TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W LĄDECKIM RATUSZU – wydziały częściowo przeniesione do Centrum Kultury i Rekreacji

 

W związku z trwającym remontem w lądeckim ratuszu wydziały Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój zostały częściowo przeniesione do budynku Centrum Kultury i Rekreacji, przy ulicy Plac Staromłyński 5 w Lądku-Zdroju.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze numery telefonów:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)                tel. 530 699 364

SEKRETARIAT                                                   tel. 74 811 78 66

 

Wykaz aktualnych telefonów do pozostałych wydziałów znajdą Państwo poniżej lub klikając w link https://ladek.pl/kontakt/

Kolejny etap prac na ,,Wojtusiowym Parku”

Małymi kroczkami, ale do przodu…

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że aktualnie trwają prace polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na alejkach ,,Wojtusiowego Parku – 600m2.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

  • wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z mieszanki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 i grubości po zagęszczeniu 5 cm (w obrębie już osadzonych obrzeży betonowych);
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości min. 6 cm.

Zgodnie z umową termin wykonania zaplanowano na 30 listopada 2022 r., jednak patrząc na zaangażowanie wykonawcy oraz licząc na sprzyjającą pogodę, wierzymy że już całkiem niedługo będziemy mogli cieszyć się zakończeniem kolejnego etapu.

Kwota wykonania zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 98 940 zł i całość zostanie pokryta ze środków własnych Gminy Lądek-Zdrój.

O kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

 

 

UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W LĄDKU-ZDROJU W DNIACH 8-11 WRZEŚNIA 2022 R.

Szanowni mieszkańcy oraz turyści,

W związku z organizacją 27 FESTIWALU GÓRSKIEGO im. Andrzeja Zawady zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na terenie Lądka-Zdroju w dniach 8-11 Września 2022 r. w następujących fragmentach:

1. Plac Mariański – zostaną wyłączone z ruchu dwa fragmenty, jeden tuż przed ,,Zdrojem Wojciech” oraz drugi – droga wewnętrzna za budynkiem ,,Zdroju Wojciech”.

2. Ulice Cienista oraz Zamkowa – jak w latach poprzednich – zostaną wyłączone oraz przekształcone w STREFĘ EXPO FESTIWALU.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu ma na celu usprawnienie organizacji wydarzenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników w trakcie jego trwania.

Przepraszany za utrudnienia.

 

Wesołe Zakończenie Wakacji – 31 sierpnia 2022 r.

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego serdecznie zapraszamy na lądecki rynek na Wesołe Zakończenie Wakacji, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022r. w godzinach 14.00 – 18.00

 

 

 

Podpisano Porozumienie o wspólnym utworzeniu Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej LSE z siedzibą w Lądku-Zdroju

18 sierpnia 2022 r. Gmina Lądek-Zdrój, CKiR Lądek-Zdrój, LUK Sp. z o.o. Lądek-Zdrój podpisały porozumienie o wspólnym utworzeniu Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej LSE z siedzibą w Lądku-Zdroju.

Celem spółdzielni będzie wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii na rzecz swoich członków. Dodatkowym celem jest zwiększenie ochrony lokalnego środowiska, ograniczenie smogu i niskiej emisji oraz zwiększenie poziomu świadomości o ochronie środowiska lokalnego społeczeństwa.

Po utworzeniu spółdzielni – jej członkami będą mogli zostać mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój, instytucje oraz firmy działające na terenie gminy Lądek-Zdrój.

Wytwarzać energię elektryczną oraz cieplną będzie Farma Fotowoltaiczna oraz odwiert geotermalny LZT-1 (pozysk samego ciepła z odwiertu bez eksploatacji wody – nie wymaga zgody uzdrowiska).

Członkowie spółdzielni: rezygnując ze spalania węgla i pochodnych, gazu itd.  – otrzymają do ogrzewania mieszkań i obiektów oraz podgrzewania wody – prąd z farmy FV – po koszcie dystrybucji.  Prąd ten też posłuży do ogólnego użytku codziennego.

Od tego prądu nie nalicza się i nie pobiera:

a) opłaty OZE,

b) opłaty mocowej

c) opłaty kogeneracyjnej

Bardzo prosimy o zapoznanie się z materiałami załączonymi poniżej.

Lądecka Spółdzielnia Energetyczna zajmie się też realizacją projektu powiększenia farmy o kolejne moce (w chwili obecnej mamy do dyspozycji dodatkowe 6,7 MW) – oraz przyjęcia do spółdzielni maksymalnej liczby członków (maksymalnie 999 zgodnie z ustawą).

Więcej szczegółów przedstawimy na spotkaniu w miesiącu wrześniu 2022 roku na które już wszystkich Państwa zapraszamy.

To ogromna szansa dla naszej gminy i jej mieszkańców na pozyskanie energii z odnawialnych źródeł energii – w niskiej cenie – w dobie kryzysu energetycznego.

Będzie to pierwsza tego typu i  na taką skalę inwestycja w Polsce, gdzie cała energia nie będzie sprzedawana, lecz przekazywana członkom spółdzielni. (zgodnie z ustawą o spółdzielniach energetycznych musi to być min. 70% na rzecz spółdzielców)

Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju

 

Pliki PDF do wglądu:

Broszura_Spoldzielnie_Energetyczne_12.2020

Ustawa OZE – nowe regulacje prawne dotyczące spółdzielni energetycznych

Broszura_Spółdzielnie_energetyczne

Obowiązujący wzór wniosku w sprawie wypłaty dodatku węglowego

Szanowni mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój,

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z dokumentem świadczenie wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała rozporządzenie w sprawie obowiązującego wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wzór wniosku obowiązuje od 17 sierpnia.

Zgodnie z załączonym do rozporządzenia wzorem, wniosek należy złożyć do  wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej ubiegającej się o dodatek węglowy.

UWAGA! Wypełnione wnioski prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój

We wniosku, który należy wypełnić wielkimi literami, należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane wszystkich członków gospodarstwa domowego. Według definicji zawartej we wniosku „gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)”.

Zgodnie z opublikowanym wzorem, we wniosku należy również podać informacje o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego i wskazać czy gospodarstwo znajduje się w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, czy budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe.

Zasady wypłaty świadczenia reguluje ustawa o dodatku węglowym, która zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym. Zgodnie z przepisami wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada, a gmina będzie miała maksymalnie 30 dni na przekazanie środków. Dodatek jest  zwolniony od podatku i możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Plik PDF do pobrania:

WniosekPDF-dodatek węglowy

 

UWAGA! Wypełnione wnioski prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”

obraz

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”

Konsultacje odbędą się w terminie 5.08.–21.08.2022 r, formularze z uwagami do projektu Programu można składać: osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/a,126372,konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-pozarz.html

Zapraszamy!

UWAGA – OD DZIŚ ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W CZĘŚCI ZDROJOWEJ – OBRĘB ZDROJU WOJCIECH!

UWAGA MIESZKAŃCY I TURYŚCI!!!
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W CZĘŚCI ZDROJOWEJ OD DZIŚ, TJ 14.07.2022 R DO DNIA 17.07.2022 R. (DO GODZINY 17.00).
W związku z organizacją 10 edycji Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich na terenie naszego miasteczka została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ulicach:
1. Ulica Wolności – została przekształcona w ulicę jednokierunkową, z przebiegiem od ulicy lipowej do ul. Zwycięstwa;
2. Ulica – Plac mariański ( przed budynkiem Zdrój Wojciech) – została zamknięta dla ruchu kołowego ( NIE Dotyczy Zaopatrzenia Uzdrowiska Lądek-Długopole oraz 23 WSZUR oraz autobusów i innych pojazdów organizatora DFBG);
3. Ulica Orla – została zamknięta od skrzyzowania z ulicą Jadwigi – do Plac Mariański;
4. Djazd do ulicy Słowackiego możliwy przez ul. Jadwigi, natomiast wyjazd (za budynkiem Zdroju Wojciech) przez ulicę Wolności (jednokierunkowa w stronę ulicy Zwycięstwa);
W związku z powyższym bardzo prosimy o zrozumienie oraz cierpliwość. oraz przepraszamy za utrudnienia.
Prosimy o udostępnianie tej informacji. Dziękujemy.
W załączeniu fotografie z wyłączenia dróg.

Uwaga! Zmiana Organizacji Ruchu w dniach 14-17 lipca 2022 r.

Szanowni mieszkańcy, turyści,

 

W związku z organizowaną X edycją Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na czas trwania wydarzenia w części Zdrojowej, w obrębie Zdroju Wojciech:

  1. Zostanie zamknięta droga gminna – Plac Mariański ( fragment przed Zdrojem Wojciech);
  2. Zostanie zamknięta droga gminna – ul. Orla ( fragment od pl. Mariańskiego do skrzyżowania z ul. Jadwigi);
  3. Ul. Wolności zostanie przekształcona w drogę jednokierunkową, z przebiegiem od ul. Lipowej do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa;
  4. Jak w latach poprzednich na drogach gminnych –  ul. Cienista oraz ul. Zamkowa – zostanie utworzona Strefa Expo Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich;

 

Planowany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:      GODZINA 8.00 DNIA 14 LIPCA 2022 R.

Planowany termin przywrócenia do stanu faktycznego:              GODZINA 17.00 DNIA 17 LIPCA 2022 R.