Burmistrz Lądka-Zdroju na spotkaniu z Prezydentem Warszawy

Dziś, tj. 21 kwietnia br., odbyło się w Warszawie spotkanie Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka z Prezydentem Warszawy – Rafałem Trzaskowskim.
Spotkanie włodarzy miast dotyczyło współpracy w zakresie rozwijania projektów samorządów samowystarczalnych energetycznie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu dekarbonizacji (walka ze smogiem i niską emisją).
Mając na uwadze uzdrowiskowe walory kurortu Lądek-Zdrój oraz bogactwo atrakcji turystycznych regionu, Burmistrz Lądka-Zdroju złożył także zaproszenie do korzystania przez mieszkańców Warszawy z pełnego potencjału możliwości regeneracji i rehabilitacji – w szczególności w okresie popandemicznym.
Z uwagi na ważkość poruszanych spraw i kwestii dotyczących funkcjonowania samorządów w obszarze ekologii i ekonomii, zaproszenie do przyjazdu do Lądka-Zdroju przyjął także Pan Prezydent, obiecując rychłą rewizytę w naszym kurorcie.

Obiekty sportowe na otwartym powietrzu już dostępne. Wraca współzawodnictwo dzieci i młodzieży

Możliwość organizowania zajęć sportowych dla amatorów, prowadzonych w obiektach na otwartym powietrzu w grupach liczących do 25 osób, oraz współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – to zmiany w obostrzeniach związanych z pandemią COVID-19, które weszły w życie od piątku, 16 kwietnia. Nowe regulacje znalazły się w rozporządzeniu Rady Ministrów na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W rozporządzeniu z 15 kwietnia br., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Rada Ministrów zadecydowała o zniesieniu części obostrzeń w zakresie prowadzenia działalności sportowej.

Zgodnie z nowymi regulacjami przywrócona została możliwość:

  1. korzystania z obiektów sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem uwzględnienia limitu 25 osób;
  2. organizowania współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób.

Kurort Ladek-Zdrój we współpracy z Politechniką Wrocławską

(…) Największa uczelnia techniczna w regionie i sudecka gmina uzdrowiskowa łączą siły, by wprowadzać „zielone” rozwiązania. W podpisanym właśnie liście intencyjnym zobowiązują się do współpracy i wymieniają inicjatywy, które chcą wspólnie zrealizować.

Dokument podpisali (zdalnie) prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej i Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka-Zdroju. Ze strony uczelni we wspólne działania z gminą uzdrowiskową zaangażowani będą naukowcy z dwóch wydziałów – Mechaniczno-Energetycznego oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Razem z władzami Lądka-Zdroju będą realizować badania i szukać funduszy na wspólne granty badawczo-wdrożeniowe. Współpraca będzie się wiązać z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym m.in. z planami budowy farmy fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju oraz kwestią zagospodarowania tamtejszego odwiertu geotermalnego(…).

Więcej na stronie Politechniki Wrocławskiej pod linkiem:

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/pwr-podpisala-umowe-o-wspolpracy-z-ladkiem-zdrojem-w-planach-badania-i-inwestycje-w-oze-11979.html