Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030

PDF: Zarządzenie nr 0050.51.2024 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2024 BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust.1 pkt 1 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz. U z 2023 r. poz.571) oraz Uchwały Nr XIX/110/12 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 16.03.2012 r., Nr 258, poz. 887), Burmistrz Lądka – Zdroju zarządza, co następuje:

 • 1. 1. Przeprowadzić w okresie od dnia 26 luty 2024 r. do dnia 18 marca 2024 r. konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia i zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lądka-Zdroju, na stronie internetowej Urzędu Miasta Lądek – Zdrój www.ladek.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 • 2. 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lądek – Zdrój na lata 2024-2030 stanowi załącznik nr 2.
 • 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i elektroniczne z wykorzystaniem formularza konsultacji- Ankieta konsultacyjna, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 1. Propozycje, uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: opsladek@vp . pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. poprzez formularz uwag do konsultacji, przesłać na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku – Zdroju, 57 – 540 Lądek – Zdrój, ul. L. Zamenhofa 2.
 • 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 5. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 • 6. Osobą upoważnioną i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Małgorzata Pajor Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku -Zdroju.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk

Dotacje dla klubów sportowych na rok 2024 przydzielone – protokół z pracy Komisji Konkursowej

Dotacje dla klubów sportowych na rok 2024 zostały przydzielone.

Poniżej udostępniamy protokół z pracy Komisji Konkursowej wraz z kwotami wnioskowanymi oraz kwotami przyznanymi.

Budżet przeznaczony na wsparcie działalności klubów sportowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2024 wynosi 100 000 zł.

 

 

PDF: Protokół z pracy Komisji Konkursowej 2024

Więcej informacji wraz z załącznikami na stronie BIP Lądek – Zdrój: https://bip.ladek.pl/menu-przedmiotowe/dotacje/dotacje-dla-klubow-sportowych/

 

Wspominamy Mariana Bublewicza.

Marian Bublewicz – Wspomnienie

(ur. 25 sierpnia 1950 w Olsztynie, zm. 20 lutego 1993 w Lądku-Zdroju)

 

Dziś mija 31 lat od tragicznego wypadku podczas IX Zimowego Rajd Dolnośląskiego, w którym życie stracił jeden z najwybitniejszych kierowców rajdowych naszych czasów.

Samochód prowadzony przez Mariana Bublewicza wypadł z zakrętu i uderzył w drzewo lewą stroną na wysokości przednich drzwi. Kierowca był przytomny, jednak pomoc nadeszła za późno.

 

My dziś chcielibyśmy jednak wspomnieć postać Mariana Bublewicza jakiego znaliśmy i zapamiętaliśmy z odcinków specjalnych, spotkań, filmów, opowieści znajomych…

 

 

Pomimo upływu wielu lat pamięć o Marianie Bublewiczu nie przemija. Myślimy nawet że z roku na rok przybywa fanów i sympatyków człowieka, który dla wielu zawodników i kibiców rajdowych stał się idolem godnym naśladowania.

 

Mariana Bublewicza cechowała ogromna pracowitość, cierpliwość i staranność w przygotowaniach do każdego rajdu. Był pogodnym, szlachetnym i skromnym człowiekiem, trudnym do zapomnienia, o ujmującym uśmiechu. Bardzo często spotykamy się z opowieściami kibiców, znajomych, którzy mieli okazję spotkać się z Marianem. Każda opowieść zwykle zawiera te same słowa – zawsze miał czas dla kibiców, zawsze z uśmiechem pogadał i dał autograf. Wszyscy, których nie spytamy, twierdzą z wielką stanowczością, że był to wyjątkowy człowiek, wyjątkowy kierowca.

Myślimy, że to właśnie dzięki otwartości do ludzi i uprzejmości, każdy fan rajdów samochodowych w Polsce dobrze zna postać Mariana Bublewicza.

 

 

Dodatkowo poza wesołym i uprzejmym usposobieniem, Mariana Bublewicza cechował ogromny talent. W swoim dorobku ma kilka tytułów mistrzowskich:

     1.Wicemistrz Europy w 1992 roku;

 1. Mistrz Polski w latach: 1975, 1983, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992;

      Łącznie wliczając starty w innych klasach zdobywca 20 tytułów mistrzowskich w Polsce. Twórca pierwszego w Polsce profesjonalnego teamu rajdowego (Marlboro Rally Team Poland).

 1. W 1993 roku znalazł się na priorytetowej liście „A” − 31 najlepszych kierowców rajdowych świata – publikowanej przez FIA.

      Swoje największe sukcesy odnosił z pilotami: Ryszardem Żyszkowskim i Grzegorzem Gacem.

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

W miejscu wypadku (przy drodze wojewódzkiej 390 – Lądek-Zdrój – Złoty Stok) postawiono krzyż oraz pamiątkowy kamień, przy którym zawsze palą się znicze. 

To tylko potwierdza, że pomimo upływu lat kibice nadal pamiętają jak ważnym dla tego sportu człowiekiem był Marian Bublewicz.

 

 

Replika Forda Sierry Mariana Bublewicza oraz samochodu serwisowego – właściciel Rafał Burgstedt

 

 

Poniżej wklejamy linki do filmów oraz artykułów wspominających Mariana Bublewicza:

Marian Bublewicz TRIBUTE           https://youtu.be/LktMt8jNQyE

Śladami Historii Mariana Bublewicza        https://www.youtube.com/watch?v=c5OtSA25zWo

Marian Bublewicz o Fordzie Sierra Cosworth RS          https://www.youtube.com/watch?v=zalY75G_2Ac

Przegląd Sportowy – wywiad z B. Bublewicz   https://przegladsportowy.onet.pl/motorowe/rajdy-samochodowe/wraca-sprawa-tragicznej-smierci-polaka-z-niewyjasnionych-do-dzisiaj-przyczyn/mcg5lc6?fbclid=IwAR26SgxyDxsdIkFNhFf5gluZ_uFKC1o-cJYseQAStEWx18w2zcFYEPPmwzE

Zebranie sprawozdawcze OSP Trzebieszowice

W minioną sobotę odbyło się roczne sprawozdawcze spotkanie w OSP Trzebieszowice. Wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa jednostka zaprezentowała obszerne sprawozdanie z działalności za 2023 r., a zasłużonym druhom wręczono wyróżnienia oraz odznaczenia.

W obradach ww. jednostki brał udział włodarz lądeckiej gminy – Roman Kaczmarczyk. Podczas wydarzenia, mając na uwadze dotychczasową działalność trzebieszowickich strażaków-ochotników, Burmistrz Lądka-Zdroju przekazał druhom w darowiźnie (na własność stowarzyszenia) służące przez wiele lat w tej jednostce, stare już wozy bojowe.

Warto  przy okazji przypomnieć, że OSP Trzebieszowice – poza dużą ilością akcji ratowniczych – od kilku lat prezentuje także wysoki poziom wyszkolenia swych członków, zdobywając najwyższe miejsca podczas powiatowych zawodów pożarniczych OSP.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2023-2033 oraz konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Lądka-Zdroju, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2023-2033, a także o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uwag do projektu Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Pliki do pobrania:

Ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Ladek-Zdrój w roku 2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024 BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU
z dnia 6 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w roku 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 11 ust 2, art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań: upowszechniania turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej realizowanych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w roku 2024 r.

§ 2. Określenie zakresów zadań dla składanych ofert.

1. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki.
1) Przedmiotem i celem konkursu jest podejmowanie działań turystycznych i krajoznawczych przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój oraz ożywienie i promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Poprzez działania turystyczne i krajoznawcze rozumie się aktywny wypoczynek oraz wszelkie formy aktywności umysłowej, fizycznej i krajoznawczej mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój (dzieci, młodzież i dorośli) podejmowane w celu odpoczynku i rozrywki. Wymagany finansowy wkład własny nie może być niższy niż 10%.w stosunku do planowanych kosztów dotacji.
2) Na realizację w/w zadania w 2024 roku przeznaczono kwotę 8 000 zł brutto (osiem tysięcy złotych). W roku 2023 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 8 000 zł brutto.
2. Zadania z zakresu edukacyjna opieka wychowawcza.
1) Przedmiotem konkursu jest organizacja zajęć edukacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Lądek-Zdrój w okresie trwania wakacji w 2024 roku. Wymagany finansowy wkład własny nie może być niższy niż 10%.w stosunku do planowanych kosztów dotacji.
2) Na realizację w/w zadania w 2024 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych). W roku 2023 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 5 000 zł .
3. Zadania z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
1) Przedmiotem konkursu jest stwarzanie przyjaznych warunków realizacji oraz wspieranie imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnych w różnych formach takich jak: warsztaty, wystawy, festyny, przeglądy, koncerty itp. Kontynuacja cyklicznych inicjatyw oraz nowych przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji. Ochronę oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego, kulturowego i tradycji na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Wymagany finansowy wkład własny nie może być niższy niż 10%.w stosunku do planowanych kosztów dotacji.
2) Na realizację w/w zadania w 2024 roku przeznaczono kwotę 6 000 zł brutto (sześć tysięcy złotych). W roku 2023 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 6 000 zł.
4. Zadania z zakresu kultury fizycznej.
1) Przedmiotem konkursu jest podejmowanie działań upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w szczególności aktywności fizycznej. Poprzez działanie rozumie się wszelkie promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej i aktywizacji społecznej poprzez sport. Wymagany finansowy wkład własny nie może być niższy niż 10 % w stosunku do planowanych kosztów dotacji.
2) Na realizację w/w zadania w 2024 r przeznaczono kwotę 2 000zł brutto (dwa tysiące złotych). W roku 2023 przeznaczono kwotę 2 000zł brutto.

§ 3. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polski. Oferta powinna być podpisana
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
5. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
6. Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania bez ich wyceny.
Wartość wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę.
7. W celu usprawnienia przeprowadzenia procedury oceny złożonych ofert oraz późniejszego przygotowania
umów – oferent może złożyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:
1) Kopia statutu stowarzyszenia.
2) Wydruk z KRS lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego oferenta (np. wpis do rejestru
stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym).
3) Uchwałę walnego zgromadzenia upoważniającego członków zarządu do podpisywania dokumentów.
4) Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta oferenta.
8. Postępowanie odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach
zgodnych z rozporządzeniem przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
(Dz.U.2018.poz. 2057 ).
9. Formę i termin przekazania dotacji Podmiotom i ich rozliczenia określać będzie umowa, której wzór został
ogłoszony w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.poz. 2057).
10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta
między oferentem, a Gminą Lądek-Zdrój.

§ 4. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji w 2024 r. zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania umowy
i upływa z dniem określonym w umowie, nie później niż 31.12.2024 r.
2. Zadania winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową przez osoby posiadające
w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje.
3. Dopuszcza się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji
przewidywanych kosztów, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieni się o (+/-) 30%. Zmiany powyżej lub poniżej
określonego poziomu wymagają aneksu.
4. Zadania powinny być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu beneficjentami działań byli
mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój.

§ 5. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2024 r. do godz. 15.30 na formularzach zgodnych
z rozporządzeniem przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, w zamkniętych
i opisanych kopertach:￿
1) „Konkurs –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- 2024 r.”,
2) „Konkurs –Edukacyjna opieka wychowawcza– 2024 r.”
3) „Konkurs – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– 2024 r.”
4) „Konkurs –Zadania z zakresu kultury fizycznej– 2024 r”
2. Decyduje data wpływu ofert do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Oferty, które nie wpłyną we
wskazanym terminie nie będą objęte procedura konkursową.

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza
Lądka-Zdroju i zarekomenduje Burmistrzowi Lądka – Zdroju oferty do udzielenia wsparcia finansowego.
2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza w terminie 14 dni od dnia
upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert, zostanie przekazane
zainteresowanym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-
Zdrój oraz stronie internetowej www.ladek.pl.
3. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wartość środków przeznaczonych na
wsparcie zadania, Burmistrz Lądka-Zdroju zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania,
stosownie do posiadanych środków.
4. Przyznanie niższej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do korekty i aktualizacji opisu
zadania/opisu zakładanych rezultatów/kalkulacji przewidywanych kosztów/harmonogramu realizacji zadania.
Zmiana zakresu zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.
5. Komisja Konkursowa ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnienia i/lub poprawienia oferty, w szczególności
kosztorysu.
6. Odrzuca się oferty:
1) złożone po terminie,
2) złożone elektronicznie,
3) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania oferenta,
4) założone przez oferenta, który mimo wezwania do wyjaśnień treści oferty, nie złożył ich,
5) w których wkład własny finansowy jest mniejszy niż 10% w stosunku do kwoty dotacji.
7. Komisja Konkursowa rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– merytoryczna ocena oferty – (m.in. zgodność oferty z celami konkursu i z zadaniami statutowymi podmiotu,
zasoby kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań, zasoby rzeczowe, liczba uczestników zajęć),
– kalkulacja kosztów zadania – (m.in. ocena kalkulacji kosztów zadania – realność, przejrzystość i logiczność
budżetu, możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania).
8. Komisja Konkursowa zarekomenduje Burmistrzowi Lądka – Zdroju oferty do udzielenia wsparcia
finansowego.
9. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego.

§ 7. Ogłoszenie i wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój stronie
internetowej www.ladek.pl.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
i budżetu obywatelskiego.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Plik pdf: Zarządzenie nr 0050.39.2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert NGO 2024 1

BIP LĄDEK-ZDRÓJ: https://bip.ladek.pl/wp-content/uploads/2024/01/Zarzadzenie-nr-0050.39.2024-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-NGO-2024-3.pdf

Masz pieska w domu? Nie płacisz w naszej gminie za niego podatku!

Zgodnie z  ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska może wprowadzić opłatę od posiadania psów na obszarze miasta i gminy. Wprowadzenie opłaty od posiadania psów na terenie gminy nie jest jednak obligatoryjne.

Pobieranie opłaty od posiadania psów jest odbierane przez znaczną część posiadaczy psów jako niesprawiedliwe i niezrozumiałe – za sprawowanie opieki nad zwierzęciem są obciążani “opłatą”. Ponadto część właścicieli psów ma uprawnienia do zwolnień i konieczność dokumentowan

ia prawa do zwolnienia z opłaty jest dla nich uciążliwa. W okresie funkcjonowania opłaty niewielu posiadaczy psów poczuwało się do dobrowolnego wypełniania tego obowiązku. Za zniesieniem opłaty przemówił również fakt, że wdrożenie procedury określenia opłaty wobec osób zobowiązanych do jej wnoszenia przewyższało uzyskiwany z tego tytułu dochód.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2024 r. opłata od posiadania psa na terenie Gminy Lądek-Zdrój nie obowiązuje.

Pamiętaj !

Sprzątając po swoim psie dbasz o estetykę miasta oraz chronisz zdrowie swoje i swoich bliskich.