Zostań Wolontariuszem Szlachetnej Paczki!

Wejdź na stronę https://bit.ly/zostan-wolontariuszem-paczki, wypełnij krótki formularz, poczekaj na kontakt ze strony rekrutera i zostań Wolontariuszem_ką Szlachetnej Paczki!

Co roku tysiące osób z różnych zakątków Polski angażuje się wolontariat Szlachetnej Paczki. Kiedy pomagamy rodzinom, zmieniamy nie tylko kolejne tygodnie czy miesiące ich życia, ale często zmieniamy ich i nasz świat Ze świata biedy na świat bezpieczniejszy, z możliwościami, świat w którym patrzymy na innych z nadzieją, większą empatią i wrażliwością. Zmieniamy wiele małych światów, zmieniając w ten sposób nasz wspólny

Wolontariat w Szlachetnej Paczce to propozycja dla tych, którzy nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących. Szlachetna Paczka to dostrzeżenie osób, których nie zauważa nikt inny.

Dołącz do wolontariatu w Paczce i doświadcz satysfakcji oraz poczucia wpływu na losy wielu osób w potrzebie!

Zmieniamy świat na dobre! Wejdź na https://bit.ly/zostan-wolontariuszem-paczki i zostań Wolontariuszem_ką Szlachetnej Paczki

 

Możesz też zostać Wolontariuszem_ką Akademii Przyszłości:

soby, która co tydzień poświęci mu godzinę swojego czasu. Stając się częścią Akademii działasz tam, gdzie realnie jest potrzebna pomoc. Zyskujesz wiedzę dotyczącą sposobu współpracy z Dzieckiem – Akademia daje Ci rozwiązania i narzędzia poparte latami doświadczeń. Rozwijasz się. Poznajesz innych Wolontariuszy_ki, którzy, tak jak ty, chcą pomagać i być osobą, która odmieni dziecięce życie

 

Życie wielu dzieci wymaga zmian, ale nie zajdą one same. Życie odmienić może drugi człowiek, który pokaże im, że są ważne. Tym człowiekiem możesz być Ty. Wystarczy, że zostaniesz Wolontariuszem_ką Akademii Przyszłości – ogólnopolskiego programu społecznego, który co roku pomaga ok. 2000 najmłodszych

Jedno z tych Dzieci potrzebuje Ciebie – o

Zostań Wolontariuszem_ką Akademii Przyszłości na https://bit.ly/Zostan-Wolo-AP i bądź wsparciem dla Dziecka, które nie wierzy w siebie.

Kampania Społeczna ,,Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

 

 

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! “

Kampania społeczna “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz “Zaproś kominiarza”.

 

Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbyło się w kwietniu 2023 r. w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Ryglice to zagłębie producentów wyrobów z drewna, gdzie pozostałości po produkcji są wykorzystywane jako biomasa – odnawialne źródło energii.

 

Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

 

Celem kampanii społecznej   “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” jest

eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

  • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
  • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz

 

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje:

  1. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy.

  1. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
  2. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

 

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

  • prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
  • potrzebę budowy kominów awaryjnych, które umożliwią podłączenie urządzeń grzewczych w okresie braku prądu lub gazu, które zdarzają się w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi,
  • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkod

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera również działania innych stowarzyszeń dotyczące budowy komina awaryjnego (komina bezpieczeństwa).

W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane

– “Zaproś Kominiarza” organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy

– “Inwentaryzacja źródeł ciepła” organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

– “Ochrona środowiska wybór naszych czasów” organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

– “Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa” organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

– “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” organizowaną przez Państwową Straż Pożarną.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ,  jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi,  które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.

Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2024 r. w Ryglicach podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Głównego

Wiesław Zabawa

 

 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.kominiarskicech.pl/dokumenty/do-pobrania

 

Ruszy I etap kanalizacji Trzebieszowic – gmina otrzymała dofinansowanie!

wod-kan
W piątek, 15 września 2023 r., ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.
W ramach ww. Programu Gmina Lądek-Zdrój otrzymała dotację 1.950.000 zł. na zadanie: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice – Etap 1.
Dofinansowanie zadana to 98% wartości inwestycji. Wkład własny Gminy Lądek-Zdrój wynosić będzie zatem tylko 2% , czyli około 40.000 zł.
wod-kan
Wsparcie finansowe inwestycji wod-kan

Idea Centrum Wspinaczkowego w Lądku-Zdroju z deklaracją dążenia do realizacji

8 Września 2023r., na deskach uruchomionego na potrzeby 28. Festiwalu Górskiego im Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju Amfiteatru Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Dolny Śląsk, Burmistrz Kurortu Lądek-Zdrój – Roman Kaczmarczyk oraz Wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu – Piotr Pustelnik, podpisali list intencyjny na budowę Centrum Wspinaczkowego w Lądku-Zdroju. W swym założeniu ma to być wyjątkowy w skali kraju i Europy obiekt – ogrzewany geotermią i wspierany energią pochodzącą z pierwszej w Polsce samorządowej elektrowni fotowoltaicznej. Służyć będzie wszystkim tym, którzy zapragną ćwiczyć lub udoskonalać swe umiejętności wspinaczkowe przez cały rok, na różnych formach podłoży wspinaczkowych.

Rusza XXVIII Festiwal Górski im. A. Zawady w Lądku-Zdroju

Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady to najstarsze i najbardziej znane wydarzenie Ludzi Gór w Polsce. To właśnie w Lądku-Zdroju, od dziesięcioleci, spotykali i spotykają się pasjonaci, aby rozmawiać, oglądać i wsłuchiwać się w rozmaite opowieści o tematyce górskiej.

To także najstarszy i jeden z największych festiwali górskich na świecie – lądecki kurort to jedyne miejsce poza Alpami, w którym odbywała się ceremonia wręczenia prestiżowej nagrody, jaką są Złote Czekany. Tegoroczna edycja potrwa 4 dni i odbywać się będzie się w dniach 7-10 września – uzdrowiskowa część Lądka-Zdroju stanie się w tym czasie jednym, wielkim i rozległym miasteczkiem festiwalowym.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i tym razem w trakcie Festiwalu Filmów Górskich, zobaczymy kilkadziesiąt tytułów zgłoszonych i zakwalifikowanych do konkursu filmowego.

Szczegóły programowe na stronie Organizatorów:

www.festiwalgorski.pl

Zapraszamy!

Spot Klasyków – Kłodzki Ruch Klasyków zaprasza na lądecki rynek 10 września 2023 r.

Ponownie w samo południe – 10 września 2023 r. – pod ratuszem w Lądku-Zdroju pojawią się pasjonaci atomobilizmu i klasycznych, często wiekowych już pojazdów. Przez ponad godzinę będzie można podziwiać rzadko spotykane na naszych drogach wehikuły i dowiedzieć się o ich restauracji, utrzymaniu i użytkowaniu w obecnej dobie. Wydarzenie jest ogólnodostępne i nieodpłatne – zapraszamy wszystkich zainteresowanych!