Górny odcinek ul. Granicznej uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną

Wczoraj zakończyły się prace budowlane związane z uzbrajaniem górnego odcinka ul. Granicznej w nową sieć wodno-kanalizacyjną. To bardzo wazny rejon inwestycyjny dla lądeckiego samorządu.
Koszt inwestycji to kwota 699.000,- PLN. Blisko pół miliona złotych pochodzi z pozyskanego przez gminę Lądek-Zdrój wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład – inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Warto zaznaczyć, że było to niełatwe zadanie, bowiem część sieci przebiega – co się okazało w trakcie prowadzenia wykopów – przez skaliste podłoże oraz przy dużych różnicach wysokości poziomów.
Tym bardziej więc cieszy fakt, że zadania tego – z pozytywnym, jak widać finałem – podjęła się “nasza” lokalna spółka L.U.K. Sp. z o.o.
W chwili obecnej wykonana inwestycja czeka na odbiór i już wkrótce zacznie służyć lokalnej społeczności.

Uwaga! Utrudnienia na czerwonej ścieżce wędrówkowej nr 1 – trasa kuracyjna w kierunku Borówkowej Góry

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Wojtówka (oddz. 36g; 37a), wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu turystycznym na szlaku turystycznym pieszym na odcinku w kierunku „Borówkowej Góry” ( czerwona ścieżka wędrówkowa nr 1)

Proponowana trasa alternatywna, prowadzi drogą z miejscowości Wójtówka do miejscowości Wrzosówka.

Prace będą prowadzone od 19.11.2022r. do 28.11.2022r

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) – zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) oraz uspołecznieniem tego procesu zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF,

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii.

Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Strategia znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof.pdf.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:

 • Efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),
 • Gospodarki Wodno – Ściekowej – finansowanie z EFRR,
 • Ochrony przyrody i klimatu – finansowanie z EFRR,
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie z EFRR,
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny – finansowanie z EFRR i EFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie z EFS+,
 • Usługi Społeczne – finansowanie z EFS+.

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu Strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.

Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 2.12.2022 r. do godz. 15.00 pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl.

Dziękujemy!

Do pobrania:

Uwaga! – utrudnienia na fragmencie biegnących równolegle szlaków turystycznych w okolicy ruin Zamku Karpień

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z pracami z zakresu użytkowania lasu na terenie leśnictwa Lądek Zdrój (oddział 100 f), w dniach od 16.11.2022 r. do 31.11.2022 r. zostaje zamknięty fragment biegnących równolegle szlaków turystycznych PTTK – niebieskiego szlaku turystycznego E-3 i zielonego, w okolicach Zamku Karpień. W załączeniu mapka oraz proponowane obejście fragmentu szlaku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Platforma widokowa na Trojaku – Apel do Mieszkańców i Turystów

Szanowni mieszkańcy, turyści

Zwracamy się z ogromną prośbą o przestrzeganie nadal obowiązującego ZAKAZU WSTĘPU NA TEREN BUDOWY.

Zdajemy sobie sprawę że obiekt jest bardzo interesujący, widoki piękne, ale  prosimy pamiętać, że budowa platformy widokowej na Trojaku nie została jeszcze ukończona i oddana do użytku.

Dalej obowiązuje Zakaz Wstępu na teren budowy i bardzo prosimy o przestrzeganie go. Łamanie tego zakazu jest to nie tylko nie odpowiedzialne, niebezpieczne i niezgodne z prawem, ale również utrudnia wykonywanie nadal trwających prac.

 

Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

 

 

Wymiana słupów oświetleniowych na terenie gminy – prośba do właścicieli terenów prywatnych o udostępnienie wejścia celem realizacji inwestycji

Szanowni Mieszkańcy,

 

Z uwagi na trwające prace związane z wymianą słupów oświetleniowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój oraz występującymi sytuacjami konfliktowymi ze względu na usytuowanie słupów na działkach prywatnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wejścia pracownikom firmy na Państwa teren w celu realizacji inwestycji. Wiele starych słupów oświetleniowych znajduje się w miejscach trudno dostępnych wobec czego prosimy o wyrozumiałość oraz ułatwienie pracownikom dostępu.

Oto kilka przykładów lokalizacji słupów znajdujących się na terenach prywatnych:

Nowe słupy oświetleniowe w miarę możliwości będą montowane w pasie drogowym, poza działkami prywatnymi, ale pracownicy firmy muszą mieć możliwość wejścia na Państwa teren celem usunięcia starych słupów.

 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy firmy realizującej inwestycję posiadają specjalnie wystawione upoważnienie z Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój celem okazania i potwierdzenia, tak by mieli Państwo pewność, że są oni pracownikami wykonującymi pracę na rzecz gminy.

 

Ewentualny numer kontaktowy w sprawie wymiany oświetlenia:

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU UMiG LADEK-ZDRÓJ530 612 877

O Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej z przedsiębiorcami

Z uwagi na liczne zapytania ze strony lądeckich przedsiębiorców, Burmistrz Ladka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk powtórzył spotkanie poświęcone powstaniu oraz założeniom funkcjonowania Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej. Spotkanie odbyło się 27 października 2022r. o godz. 18:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości.