INFORMACJA  NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ ZA 2022 R.

rada-miejska

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Kolejowa 6 podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy za 2022 rok.

Udział w tej debacie będą mogli wziąć nie tylko radni (którzy mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Pisemne zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (Biuro Rady w Urzędzie Gminy i Gminy w Lądku-Zdroju), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 21 czerwca 2023 r.

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport  o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2022 r. dostępne będą na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i w Biurze Rady Miejskiej od 1 czerwca 2023 r.

Procedura rozpatrywania raportu (podstawa prawna: art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym)

 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrza. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 6. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

 1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – przez co najmniej 20 osób;
 2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek

Do pobrania:

 1. Zgłoszenie do debaty nad raportem.doc

Wyścig Górski Złoty Stok – Lądek-Zdrój – 20.05.2023 – Zmiana Organizacji Ruchu na DW390 (Złoty Stok – Przełęcz Jaworowa)

W dniu 20 maja 2023 roku odbędzie się samochodowy wyścig górski na trasie Złoty Stok – Lądek-Zdrój.

Będzie to pierwsza runda wyścigów górskich BSK TECH organizowanych przez BGMSPORT.PL

Organizator zaplanował 5 podjazdów na trasie liczącej 7 km. Pierwszy przejazd rusza o godzinie 10.00.

 

Z uwagi na organizację wydarzenia zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na trasie od Złotego Stoku do Przełęczy Jaworowej.

W godzinach 7.30 – 18.30 droga DW 390 będzie Zamknięta.

Zalecany objazd przez Kłodzko (DW392 i DK46)

 

Więcej informacji:

 1. https://www.facebook.com/bsktechwyscigigorskie
 2. BGM SPORT.Pl                 

Lądek-Zdrój dołącza do NaprawmyTo.pl !

NaprawmyTo.pl to proste narzędzie, dzięki któremu kilku krokach każdy mieszkaniec gminy Lądek-Zdrój może przesłać zgłoszenie na temat jego okolicy do odpowiedniej komórki w samorządzie.

Zepsuta latarnia, nierówny chodnik czy nielegalne wysypisko śmieci? Dzięki aplikacji na bieżąco wysyłane są na maile użytkowników powiadomienia o postępie w sprawie – o tym, kto się nią zajmuje i na jakim etapie jest jej rozwiązanie.

Obsługa NaprawmyTo.pl zajmuje kilka sekund – wskazanie lokalizacji alertu, dodanie zdjęcia i kategorii sprawy. W chwili wysłania alertu wiadomość dociera do obsługujących system urzędników.

Nic prostszego!

W serwisie nie chodzi tylko o naprawę bieżących problemów – NaprawmyTo.pl jest także narzędziem dającym obywatelom możliwość współdecydowania o mieście. Każdy mieszkaniec może wprowadzić dowolny pomysł na zmianę otoczenia – to daje nam możliwość dyskutowania o rozwoju miasta i jego kierunku.

Zapraszamy do korzystania!

*Uwaga – Przez pierwsze dwa tygodnie maja 2023 r.serwis będzie funkcjonował w trybie testowym – prosimy o wyrozumiałość!

Ruszył nabór wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu gminy Lądek-Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach

Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają tytuł prawny do budynku, a także posiadacze.

Dotacja może wynosić do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac nie więcej jednak niż 10 000,00 zł brutto.

Dostępna pula środków finansowych w 2023 r. wynosi 30 000,00 zł.

Wniosek należy złożyć do 15 czerwca 2023 roku.

Pliki do pobrania: