Utrudnienia w ruchu turystycznym na silgletrackowej Pętli Złotej

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Skrzynka (oddział 35,34,33), wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu turystycznym na trasie rowerowej Singletrack Pętla Złota. Fragment zamkniętego odcinka trasy „Złota Czerwona” – zgodny z załącznikiem mapowym.

Prace będą prowadzone od 27.10.2022r  do 18.11.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina Lądek-Zdrój aplikowała do programu “Ciepłe Mieszkanie”

 

W dniu 24 października br gmina Lądek-Zdrój złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie”. Jest on skierowany do właścicieli lokali w budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.

Celem wyżej wymienionego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W ramach działań wspierane bedą wymiany starych kotłów na te o podwyższonym standardzie ekologicznym, montaże ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła powietrze/woda lub pomp ciepła powietrze/powietrze. Wsparciu podlegac będzie także podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

W chwili obecnej samorząd czeka na rozpatrzenie wniosku – o jego wynikach będziemy informowac na bieżąco.

PRECOP 27 – Miasta dla klimatu

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z konferencji PRECOP27 – Miasta dla Klimatu, w której swe wystąpienie dot. inwestycji w OZE miał także burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk.

Przetarg na przebudowy ulic Kościelnej, Zdrojowej i Leśnej w Lądku-Zdroju – rozstrzygnięty!

Z powodzeniem gminie Lądek-Zdrój udało się wyłonić w prowadzonym postępowaniu przetargowym Wykonawców, którzy w najbliższym czasie podejmą się remontu zaplanowanych do gruntownej przebudowy ważnych dróg miejskich.

I tak:

  • przebudową ul. Leśnej w Lądku-Zdroju – realizowanej w formie w formule “zaprojektuj i wybuduj” – oraz przebudową ul. Kościelnej w Lądku-Zdroju, zajmie się firma HOUSE CONCET Krzysztof Machulak z Kraśnik. Wartość zadeklarowanej oferty dla tego zadania, to kwota: 8 474 700,00 zł;
  • przebudowę ul. Zdrojowej w Lądku-Zdroju prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. z Kłodzka, której oferta na wykonanie zadania, to kwota 1 059 622,06 zł.

Podpisanie umów z Wykonawcami lądecki samorząd planuje na 28 października br.

Przedmiotem powyższych działań są: przebudowa dróg na terenie Gminy Lądek-Zdrój – ul. Kościelnej, ul. Leśnej oraz ul. Zdrojowej objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Lądek – Zdrój w roku 2022 zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek – Zdrój w roku 2022”

Zadanie zrealizowano przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu.

Wykonawcą zadania była firma Paź Bogusław, AUTO-ZŁOM, USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”,  z/s Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów. Zadanie zakończono w dniu 26.09.2022 r. Wartość zadania wyniosła 23 418,35 zł brutto, w tym kwota dotacji wyniesie 14 252,00 zł.

Burmistrz Lądka – Zdroju – mgr Roman Kaczmarczyk.

Utrudnienia na szlaku kuracyjnym nr 3

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Lądek Zdrój (w oddz. 91a), wystąpią utrudnienia na szlaku kuracyjnym nr 3. Proponowane obejście szlakiem kuracyjnym nr 4 – w załączeniu mapka:

Prace będą prowadzone w dniach od 12.10 do 31.10.2022 r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych obradowali w Uniejowie.

Dnia 6 października 2022 r. przedstawiciele gmin uzdrowiskowych spotkali się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SGU RP.

Jednym z głównych punktów obrad było sprawozdanie z działalności SGU RP, przyjęcie zmian w składzie zarządu stowarzyszenia oraz uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

Skład zarządu został uzupełniony o Pana Mateusza Jellina, burmistrza Polanicy-Zdroju. Do Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia wybrany został Pan Dariusz Choryżyk, burmistrz Piwnicznej-Zdroju.

Omówione zostały również bieżące sprawy związane z działalnością SGU RP i trudną sytuacją gmin uzdrowiskowych po pandemii COVID-19 , a także z obecną  sytuacją związaną ze wzrostem cen energii, gazu i paliw.

Wobec zapowiadanych przez Ministra Zdrowia zmian w  ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz w systemie kontraktowania świadczeń medycznych, organizacji dystrybucji skierowań i wyboru  przez pacjenta miejscowości uzdrowiskowej, konkretnego obiektu oraz terminu pobytu na leczeniu uzdrowiskowym burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast i gmin uzdrowiskowych podjęli stanowisko w kwestiach dot. przedstawionych zmian.

Uczestnicy spotkania zawnioskowali o dalsze pilne procedowanie zmian w ustawie uzdrowiskowej w zakresie uzgodnionych z SGU RP propozycji zmian w ustawie. Podkreślono, że zaproponowane przez Zarząd SGU RP zmiany są oczekiwane przez środowisko gmin uzdrowiskowych i powinny zostać przyjęte.  Zebrani na Walnym Zebraniu SGU RP podkreślili, że niezwykle ważne jest wprowadzenie jak najszybciej postulowanych i zaproponowanych rozwiązań  deregulacyjnych, właściwej wysokości opłaty eksploatacyjnej i opłaty za gospodarcze korzystanie z wód, przepisów  powodujących stworzenie mechanizmu właściwej ewidencji i poboru opłaty uzdrowiskowej oraz przepisów gwarantujących wykorzystanie wody leczniczej dla celów balneologicznych.

Włodarze gmin uzdrowiskowych zwrócili uwagę na gwałtownie zmieniające się otoczenie ekonomiczne i gospodarcze w gminach uzdrowiskowych będące wynikiem wysokiej inflacji i gwałtownego wzrostu cen na paliwa, energię elektryczną i opał, co będzie także skutkować wzrostem cen na wodę i ścieki. Tym samym w sposób gwałtowny zmieni się drastycznie na niekorzyść sytuacja sanatoriów, hoteli i pensjonatów, a także spółek komunalnych w gminach uzdrowiskowych. Będzie to niewątpliwie miało swoje przełożenie na koszty osobodnia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektach turystycznych. Ponieważ uzdrowiska w kryzysach ekonomicznych  są bardzo wrażliwe na wszelką dekoniunkturę obawiamy się o los wielu uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Nie negując co do zasady potrzeby zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego,  z wielkim niepokojem przyjęto zapowiedź zmian w systemie funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w odniesieniu do  systemu kontraktowania świadczeń medycznych, organizacji dystrybucji skierowań i wyboru  przez pacjenta miejscowości uzdrowiskowej, konkretnego obiektu oraz terminu pobytu na leczeniu uzdrowiskowym. Zmiany podejmowane w tak trudnym dla gospodarki okresie powinny być wyjątkowo wyważone i poparte szczegółowymi propozycjami rozwiązań. Do czasu ich otrzymania SGU RP wstrzymuje się z wyrażeniem swojej opinii co do kierunku zapowiadanych zmian.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP apeluje do Rządu o jednoznaczne określenie cen energii elektrycznej, gazu, węgla i paliw   dla samorządów na poziomie jak dla odbiorców indywidualnych, bowiem samorządy świadczą usługi wyłącznie dla mieszkańców. Zwrócono uwagę, że podwyżki w większych wysokościach będą wywoływały kolejne wzrosty cen na: wodę, ścieki, ceny biletów komunikacji miejskiej, opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, lodowiskach, pływalniach, a w skrajnych przypadkach będą prowadziły do konieczności zamykania wielu obiektów.
Gwałtowne wzrosty cen mediów mogą spowodować w uzdrowiskach wstrzymywanie działalności obiektów sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów, restauracji czy kawiarni. Doprowadzi to do nowego kryzysu gospodarczego i społecznego w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych w skali większej niż podczas pandemii.

Kolejne wnioski dyskutowane podczas obrad dotyczyły zwolnienia gmin uzdrowiskowych z obowiązku 10% redukcji kosztów energii ze względu na specyfikę działania,  możliwości posiadania przez gminy koncesji na wody lecznicze i termalne, wprowadzenia opłaty eksploatacyjnej od wód zwykłych na obszarze uzdrowiska, umożliwienia poboru opłat za parkowanie w weekendy w gminach turystycznych, w tym uzdrowiskowych do 100 tys. mieszkańców oraz wprowadzenia zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych umożliwiających uszczelnienie systemu ściągalności opłaty uzdrowiskowej w gminach.

Źródło: SGU RP