Powstaje Lądecka Spółdzielnia Energetyczna

Dziś w Lądku-Zdroju została założona Lądecka Spółdzielnia Energetyczna. Jej funkcjonowanie jest w swej istocie inicjatywą non-profit  – podejmowane w ramach spółdzielni działania nastawione będą przede wszystkim na zapewnienie swoim członkom samowystarczalności oraz bezpieczeństwa energetycznego. Niemniej ważnym aspektem działania jest też poprawa jakości powietrza w regionie i powstanie nowych, lokalnych miejsc pracy – co w przypadku uzdrowiskowej miejscowości nie pozostaje bez znaczenia.

Dzisiejszym przedpołudniem zawiązały się powołane przez trzech członków-założycieli (UMiG, L.U.K. sp. z o.o. oraz CKiR) organa Spółdzielni-  Zarządu i Rady Nadzorczej, w skład której weszły delegowane przez powyższe instytucje osoby:

  • Dorota Kuczwalska – Prezes Zarządu LSE

oraz członkowie Rady Nadzorczej LSE:

  • Magdalena Gordziejewska
  • Justyna Górna
  • Helena Kołodziej – Przewodnicząca
  • Michał Pietkiewicz
  • Grzegorz Szczygieł

Prawne zawiązanie organów LSE to jeden z pierwszych etapów rozwoju przedsięwzięcia zmierzającego do szerokiego wykorzystania przez lokalny samorząd naturalnych i ekologicznych źródeł energii odnawialnej – zarówno energii słonecznej jak i geotermii.

Mając na uwadze budowaną właśnie w Lądku-Zdroju farmę fotowoltaiczną, utworzenie spółdzielni uchwalenie jej statutu oraz wyłonienie członków zarządu pozwala na dalsze, prawnie umocowane działania w zakresie zarządzania i nadzorowania kolejnych etapów rozwoju spółdzielni, w szczególności w obrębie obsługi członków i dysponowania zasobami. Kolejnym działaniem jest złożenie w tym tygodniu wniosku o rejestrację Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej w Krajowym rejestrze Sądowym.

 

Jedna z pierwszych w Polsce spółdzielni energetycznych powstanie w Lądku-Zdroju

“(…)Jeszcze w październiku ma powstać Lądecka Spółdzielnia Energetyczna. Założy ją samorząd Lądka-Zdroju wraz ze swoimi dwiema instytucjami. Lądecka spółdzielnia jeszcze w tym roku będzie dysponowała własną farmą fotowoltaiczną o mocy 1 MW, która… (…)

Więcej w artykule Portalu Samorządowego pod linkiem:

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/samorzad-ladka-zaklada-jedna-z-pierwszych-w-kraju-spoldzielni-energetycznych

Druhowie z OSP Trzebieszowice po raz trzeci z rzędu zajęli I miejsce podczas powiatowych zawodów pożarniczych

🚨🚨🚨 Po raz trzeci z rzędu druhowie OSP Trzebieszowice zdobyli I miejsce w Powiatowych Zawodach Drużyn OSP!!🥇🏆
Organizowany na szczeblu powiatowym konkurs sprawnościowy, w którym mogą brać udział wszystkie zespoły OSP gmin kłodzkich, co dwa lata weryfikuje stopień przygotowania jej członków w zakresie sprawności, szybkości działania i obsługi sprzętu ppoż.
Tym bardziej miło nam zakomunikować, że nasi strażacy-ochotnicy z Trzebieszowic od 6 lat wykazują najlepszą sprawność bojową wśród wszystkich występujących drużyn!
Z racji tego, że robią to nieprzerwanie przez trzy kolejne konkursy Puchar zawodów, dotychczas “przechodni” (przekazywany co zawody najlepszej drużynie) ma szansę zostać w Trzebieszowicach już na stałe 👏👏👏
Warto zaznaczyć, że ekipa OSP Trzebieszowice to także bardzo silna drużyna kobiet – podczas zawodów powiatowych Panie z “Trzebieszek” zajęły 2 miejsce wśród drużyn kobiecych 👏👏👏
Gratulujemy!!!

9,9 miliona złotych na drogi dla Lądka-Zdroju

Gmina Lądek-Zdrój otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych dla gmin uzdrowiskowych wsparcie w kwocie 4 950 000,00 zł na przebudowę dróg wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie uzdrowiska Lądek-Zdrój.

Dodatkowo, w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, lądecki samorząd może liczyć na kolejne środki finansowe w kwocie 4 950 000,00 zł, które także zamierza przeznaczyć na przebudowę miejskich ulic.

Za pozyskane środki magistrat planuje wykonać w pierwszej kolejności gruntowne przebudowy ulic Kościelnej, Zdrojowej oraz Leśnej. W przebiegu niektórych ulic, oprócz wykonania nowych nawierzchni asfaltowych, planuje się także jednoczesną wymianę sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przebudowę ciągów pieszych. W połączeniu z planowaną wymianą oświetlenia ulicznego w Lądku-Zdroju na LED-owe, drogi te nabiorą wręcz podwójnego, nowego blasku.

 

Rusza remont wieży zegarowej na Wzgórzu Świętojerskim w Lądku-Zdroju

Miło nam poinformować, że właśnie rozpoczynają się przygotowania do prac budowlanych związane z odrestaurowaniem popadającej dotychczas w ruinę zabytkowej wieży zegarowej, ulokowanej w uzdrowiskowej części Lądka-Zdroju.

Remont zabytku prowadzony będzie przez kilka miesięcy i – jeżeli nie będzie niespodzianek (w końcu to obiekt zabytkowy) – powinien zostać oddany do użytkowania przed kolejnym sezonem letnim. Prace prowadzi firma “WASAMA” Roboty Ogólnobudowlane, Instalacje Sanitarne, Instalacje i Pomiary Elektryczne D.K.Z. Sadlińscy Sp. z o.o. i kosztować one będą 286 231,18- zł.

Finansowanie zadania odbywa się z części pozyskanych przez Gminę Lądek-Zdrój środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19.

Prowadzona rewitalizacja jest kolejnym finalnym efektem determinacji Burmistrza Lądka-Zdroju w zakresie zachowania i restauracji obiektów architektury uzdrowiskowej, które znajdują się we władaniu samorządu. Wcześniej udało się odrestaurować chylącą się ku upadkowi, a przejętą niedawno przez gminę od uzdrowiskowej spółki, Muszlę Koncertową. Dziś budowla ta służy mieszkańcom podczas wydarzeń i zachwyca swą urodą gości oraz turystów.

Gmina Lądek-Zdrój pozyskała także sponsora, który finansuje przeprowadzaną obecnie odnowę kamiennego, XIX-wiecznego krzyża, znajdującego się na terenie lądeckiej Stacji Narciarskiej (przy drodze w kierunku Karpowa). Tym bardziej więc cieszy fakt, że wkrótce do grona odnowionych obiektów dołączy wkrótce wieża ze Wzgórza Świętojerskiego.

Przypominamy także, że w kolejce do rewitalizacji czeka niedawno pozyskany do majątku gminy, mocno już wyeksploatowany przez dziesięciolecia, Dom Zdrojowy wraz z terenem amfiteatru (do niedawna Dom Zdrojowy, podobnie jak Muszla Koncertowa, znajdował się także we władaniu spółki uzdrowiskowej). Od chwili przejęcia budynku lądecki samorząd nie ustaje w działaniach zmierzających do przywrócenia tej budowli należytego blasku. Z uwagi jego wielkość i zakres wymaganych prac – idea przeprowadzenia odbudowy tego zabytku uzależniona jest od pozyskania przez lądecką gminę wsparcia finansowego w ramach odrębnie składanych, czekających na pozytywne rozpatrzenie, wniosków projektowych.