W związku z trwającymi w Sejmie i Senacie pracami nad projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Burmistrz Lądka-Zdroju zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na warunkach określonych w ustawie.

Zgromadzone dane szacunkowe pozwolą na określenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w zakresie planowanych zakupów węgla oraz umożliwią podjęcie decyzji, co do sposobu dystrybucji węgla na terenie Gminy.

 

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać na formularzu (zamieszczony do pobrania poniżej), który należy złożyć osobiście w Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Plac Staromłyński 5 lub też przesłać skanem na adres umig@ladek.pl do dnia 31 października br.

Więcej szczegółów na temat sprzedaży węgla przez samorząd podanych zostanie po wejściu w życie ustawy.

Link do projektu ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2696

FORMULARZ DO POBRANIA

Recommended Posts