W dniu 24 października br gmina Lądek-Zdrój złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie”. Jest on skierowany do właścicieli lokali w budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.

Celem wyżej wymienionego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W ramach działań wspierane bedą wymiany starych kotłów na te o podwyższonym standardzie ekologicznym, montaże ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła powietrze/woda lub pomp ciepła powietrze/powietrze. Wsparciu podlegac będzie także podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

W chwili obecnej samorząd czeka na rozpatrzenie wniosku – o jego wynikach będziemy informowac na bieżąco.

Recommended Posts