Miło nam zakomunikować, że Gmina Lądek-Zdrój otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 2 852 409,78 zł w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmianie sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań w Lądku- Zdroju przy ulicy Klonowej 13, w wyniku którego powstanie 15 lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy i 2 mieszkania chronione.

(fragment pisma z dnia 28 października 2021r.)

Recommended Posts