Gmina Lądek – Zdrój w roku 2022 realizuje zadanie pn. „Usuwanie azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lądek – Zdrój w roku 2022”. Zadanie wykonywane przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu.

Wykonawcą zadania jest firma Paź Bogusław, AUTO-ZŁOM, USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”,  z/s Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów.

Burmistrz Lądka – Zdroju –  mgr Roman Kaczmarczyk

Recommended Posts