Zadanie zrealizowano przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu.

Wykonawcą zadania była firma Paź Bogusław, AUTO-ZŁOM, USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”,  z/s Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów. Zadanie zakończono w dniu 26.09.2022 r. Wartość zadania wyniosła 23 418,35 zł brutto, w tym kwota dotacji wyniesie 14 252,00 zł.

Burmistrz Lądka – Zdroju – mgr Roman Kaczmarczyk.

Recommended Posts