Miło nam zakomunikować, że pod koniec 2023 r. gmina Lądek-Zdrój – zgłoszona do konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023 – Transformacja energetyczna miast dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i podniesienia jakości życia” – zdobyła prestiżowy tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania 2023!

Na ogłoszenie konkursowe wpłynęło w 2023 roku 17 wniosków z 14 miast:

  • 2 wnioski z miast i gmin miejsko-wiejskich,
  • 8 wniosków z miast na prawach powiatu,
  • 7 wniosków z miast będącymi siedzibami władz województw.

Jury, wybierając gminę Lądek-Zdrój jako laureata konkursu, swój wybór uzasadniło tym, że „(…) W działaniach gminy widać kompleksowe podejście do zarządzania energią, zmierzające do neutralności klimatycznej i samowystarczalności energetycznej opartej o odnawialne źródła energii. Realizowane przedsięwzięcia pozwalają na zastosowanie ich w innych samorządach jako gotowego wzorca (…)”.

Fot. Portal Związku Miast polskich www.miasta.pl

Oprócz dyplomu i zaszczytnego tytułu laureata gospodarze wydarzenia  – Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych – zaprosili dwóch przedstawicieli lądeckiej gminy do udziału w wizycie studyjnej do Norwegii (Oslo i okolice). Study-tour odbywać się będzie w dniach od 29 stycznia do 2 lutego br. Założeniem wyjazdu poznawczego jest, aby jego tematyka opierała się o tematy lub rozwiązania, które wizytujący mogą wykorzystać w swych planach inwestycyjno-rozwojowych.
Bilety lotnicze, hotel, wyżywienie, transfery na miejscu w Norwegii zostaną opłacone przez organizatorów konkursu.

Sam konkurs organizowany jest w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Orga¬nizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Operatorem programu jest natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Recommended Posts