W dniach 4-6 maja 2022r., w hiszpańskim termalnym kurorcie Caldes de Montibui, odbyło się walne zgromadzenie członków Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Miast Termalnych EHTTA. Organizowane raz do roku wydarzenie jest zarówno okazją do podsumowania i rozliczenia dotychczasowych działań prowadzonych przez organizację oraz szansą wspólnego spotkania się zrzeszonych członków i wypracowania kierunków działania stowarzyszenia na kolejny okres działalności stowarzyszenia.

Podczas przeprowadzonego w dniu 5 maja Zgromadzenia Ogólnego członkowie EHTTA powitali kilku nowych członków – z Włoch, Chorwacji i nowego partnera międzynarodowego w Brazylii, zwiększając tym samym liczbę członków Stowarzyszenia do ponad 50 członków pełnoprawnych i stowarzyszonych w prawie 20 krajach.

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego EHTTA wybrano także nowy Zarząd, w skład którego weszli:

  • Mr José Manuel Baltar Blanco – Prezydent,

oraz Wiceprezydenci:

  • Mr Éric Brut ,
  • Mr Markos Danas ,
  • Mrs Isabelle Grégoire ,
  • Mr Victor Leal ,
  • Mr Lorenzo Lucchini

W głosowaniu jawnym wybrano także Radę stowarzyszenia EHTTA, w składzie której nalazł się Kurort Lądek-Zdrój, reprezentowany w EHTTA przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana Kaczmarczyka. Zarówno Zarząd jak i Rada EHTTA złożona z członków, są grupami decyzyjnymi w ramach Stowarzyszenia i zostały wybrane na 4-letnia kadencję. Dzięki obecności Kurortu Lądek-Zdrój w Radzie EHTTA będzie można jeszcze bardziej zaznaczyć i promować obecność lądeckich zdrojów pod egidą organizacji na arenie międzynarodowej, tym bardziej że w najbliższym czasie stowarzyszenie planuje dwa ekscytujące ważne wydarzenia, które mają mieć miejsce we współpracy z dwiema najważniejszymi organizacjami turystycznymi – Europejską Komisją Turystyki (ETC)/Visit Europe oraz Światową Organizacją Turystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNWTO).

Wspólne spotkanie członków stowarzyszenia EHTTA było także doskonałą okazją do szerszego zapoznania się uczestników z akcją #EHTTAforLadekZdroj, w ramach której lądecki samorząd uzyskał błyskawiczną pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Podczas jednego z paneli zaprezentowano ideę akcji, jej proces logistyczny oraz przebieg poszczególnych działań związanych z przygotowaniami zbiórek darów, ich transportami oraz rozdysponowywaniem towarów – nie tylko wśród uchodźców przebywających w Lądku-Zdroju i okolicy ale także (bezpośrednio oraz poprzez organizacje w Polsce działające na rzecz uchodźców) na Ukrainę, na tereny objęte działaniami wojennymi. Obecny podczas obrad delegat UMiG-u Lądek-Zdrój – Grzegorz Szczygieł podziękował także w imieniu lądczan, uchodźców oraz poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie wszystkim członkom-darczyńcom, którzy włączyli się do akcji i dostarczali konwojami tak potrzebną pomoc i wsparcie. Podczas wypowiedzi zaznaczył, że odzew i zakres pomocy udzielonej uchodźcom z Ukrainy przekroczył wszelkie oczekiwania, dzięki czemu zaistniała możliwość nie tylko zabezpieczenia osób szukających schronienia w Lądku-Zdroju ale także podzielenia się wsparciem z innymi podmiotami i organizacjami w kraju oraz na Ukrainie. Podkreślił też, że fakt zaistnienia tak szlachetnej akcji, szybkość reakcji i jej zakres jest namacalnym i niezbitym przejawem solidarności oraz odpowiedzialności wspólnoty europejskiej, którą pod egida EHTTA reprezentują członkowie stowarzyszenia.

Warto także nadmienić, że idea organizacji spotkań i zgromadzeń ogólnych stowarzyszenia EHTTA w poszczególnych miejscowościach termalnych to także forma szerszego zaprezentowania walorów historycznych kurortów – ich historii, specyfiki czy zabytków i atrakcji turystycznych. Jeżeli ustabilizuje się sytuacja na Ukrainie i nic nie będzie stało na przeszkodzie w organizacji, jedno z ważniejszych wydarzeń odbywających się w ramach działań stowarzyszenia EHTTA – Europejskie Dni Dziedzictwa Termalnego – planowane jest do przeprowadzenia jesienią br. w Lądku-Zdroju.

Recommended Posts