Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lądek Zdrój (gmina: Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Gmina Wiejska Kłodzko).

Nadleśnictwo Lądek Zdrój w szczególności jest zainteresowane zakupem gruntów, które zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji gruntów oznaczone są jako lasy (Ls) oraz gruntów nieleśnych, które zgodnie z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (lub decyzjach o warunkach zabudowy) przeznaczone mogą być do zalesienia.

Osoby / podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Lądek Zdrój pod nr tel. +48 74 8141441 wew. *33, e-mail: Mariusz.krynicki@wroclaw.lasy.gov.pl.

Recommended Posts