W dniu 29 grudnia 2023 r. Burmistrz Lądka-Zdroju,  imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył dwóm parom małżeńskim   medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jednocześnie Burmistrz złożył Jubilatom serdeczne życzenia i gratulacje. „Proszę przyjąć najlepsze gratulacje związane z przeżyciem 50 lat w związku małżeńskim. Nie sztuką jest pokochać, sztuką wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwy skarbiec czynów wielkich i małych, i uformował swoje człowieczeństwo tak, że może mierzyć sięz różnymi przeciwnościami losu. Codziennej trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym, oddaliście Państwo swoje najlepsze lata. Dziś, dziękując Wam za to, wyrażam swój podziw i uznanie, i życzę jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.”

Recommended Posts