Międzygminny Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego – 2030 (MPZM KOF).

Pracujemy nad Międzygminnym Planem Zrównoważonej Mobilności dla kłodzkiego obszaru funkcjonalnego.

Głównym celem MPZM KOF jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.

Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i gmin i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

MPZM KOF jest planem działań skierowanych do kłodzkiego obszaru funkcjonalnego rozumianego jako obszar okolicznych względem Kłodzka gminy powiatu kłodzkiego, tj. Bystrzycę Kłodzką, Duszniki-Zdrój, Kłodzko (gminę wiejską), Kudowę-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Polanicę-Zdrój, Radków, Stronie Śląskie i Szczytną.

MPZM KOF ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak:

  • zanieczyszczenie powietrza,
  • hałas,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych.

 

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

  • transport publiczny,
  • rowery,
  • komunikacja piesza,
  • transport elektryczny.

 

Głos mieszkańców!

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój do czynnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem: https://tiny.pl/cl1h8

Zajmie to nie więcej niż 15 minut.

 

Wasza rola jest bardzo ważna, czekamy na Wasze odpowiedzi do 19 listopada 2023 r.

Zapraszamy do udziału!

Recommended Posts