Położony w ciągu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 99 i 126 w Stójkowie most przechodzi – za sprawą gminy Lądek-Zdrój – gruntowną modernizację.

Mając na uwadze jego dotychczsowy stan i strategiczne dla komunikacji położenie (umożliwienie dojazdu do położonych po drugiej strony skalnego, kolejowego wąwozu posesji oraz rozległych obszarów rolnych i leśnych doliny Rudawki) obiekt wymagał pilnych prac remontowo-budowlanych, m. in w zakresie:

  • zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej;
  • oczyszczenia i wzmocnienia podpór (przyczółków) mostu;
  • pilnej, gruntownej wymiany powierzchni ciągu komunikacyjnego.

Zadania gruntownej metamorfozy obiektu podjęła się firma CONCRETECH Sp. z o.o. z Kłodzka, przeprowadzając w ostatnim okresie:

  • piaskowanie mechaniczne oraz malowanie elementów konstrukcyjnych i balustrad mostowych;
  • oczyszczenie  oraz spoinowanie przyczółków;
  • wymianę powierzchni komunikacyjnej z drewnianej (belki) na jednolitą, żelbetową płytę o wymiarach 10,30m x 5,30m.

Już wkrótce most na powrót zacznie służyć lokalnej społeczności. Koszt będących praktycznie na ukoczeniu robót budowlanych to kwota 102 800,00 zł brutto. Środki na ten cel zostały wygospodarowane z budżetu lądeckiego samorządu.

Recommended Posts