Dziś w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, w asyście Skarbnik Gminy Lądek-Zdrój – Wioletty Wiśniewskiej podpisali w obecności Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW –  Artura Michalskiego oraz Dyrektor Departamentu Budownictwa NFOŚiGW – Magdaleny Bodzenty, umowę na zadanie związane z termomodernizacją lądeckiego Ratusza.

Zadanie pn. “Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju” polegać będzie na termomodernizacji budynku ratusza z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

W ramach ww. działania zostaną wykonane następujące prace:

  • wymiana starej stolarki okiennej (skrzynkowej i krosnowej) na nowe okna z szybą zespoloną, łącznie z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; dodatkowo stolarka okienna może być wyposażona w nawiewniki sterowane automatycznie;
  • ocieplenie stropu na poddaszu nieogrzewanym – poprzez ułożenie na istniejącym stropie materiału termomodernizacyjnego i wykonaniu posadzki;
  • modernizacja instalacji c.o. – wymiana pieca oraz całej instalacji oraz montaż nowych grzejników z zaworami termostatycznymi.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 1 185 601,00 zł, z czego gmina pozyskała dofinansowanie NFOŚiGW w postaci dotacji na kwotę 1 007 761,00 zł.

Podpisanie umowy pozwala w najbliższym czasie ogłosić postępowanie przetargowe i wyłonić wykonawcę inwestycji, której realizacja przewidziana jest na lata 2022 – 2024.

Głównym celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 260.00 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji CO2: 37,58 Mg/rok.

 

Recommended Posts