Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.  informują, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz stale pracując nad jakością świadczonych usług, zachęcają Państwa do wyrażenia swojej opinii lub zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości związanych ze świadczonymi usługami. Jeżeli znane są Państwu przypadki niewłaściwego świadczenia usług komunalnych przez LUK Sp. z o. o., prosimy o zgłaszanie swych zastrzeżeń do siedziby spółki – więcej informacji: https://zgloszenia.lukladek.pl/

Recommended Posts