OGŁOSZENIE O NABORZE

RODZINY WSPIERAJĄCE  2023- 2024

Informacja dla rodzin chcących wesprzeć rodziny
borykające się z trudnościami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Działania rodziny wspierającej określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2023 r. poz.1426).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku – Zdroju  zaprasza do współpracy wszystkie rodziny chcące zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Formy pomocy wynikają z potrzeb rodziny i mogą dotyczyć:

 • udzielania porad i wskazówek w takich kwestiach jak np.: gotowanie, sprzątanie, higiena osobista, gospodarowanie budżetem domowym, prowadzenie gospodarstwa domowego;
 • organizowanie czasu wolnego dla dzieci;
 • nauka wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny;
 • pomoc w nauce.

Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, krewni), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji,
a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum, na basen) na podstawie zawartej umowy z Burmistrzem Lądka- Zdroju określającą zasady zwrotu kosztów.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek w tej sprawie w OPS w Lądku – Zdroju;
 2. umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS w Lądku – Zdroju;
 3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika OPS w Lądku – Zdroju na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 4. podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Osoba/rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

 • występuje problem uzależnień;
 • ma problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • członek rodziny ma odebraną lub ograniczoną władzę rodzicielską,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • występują zaburzenia lub choroba psychiczna,
 • była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lądku – Zdroju tel. 74 8147 105

 

Małgorzata – Pajor
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lądku – Zdroju

Ogłoszenie -rodziny wspierające -załączniki
Ogłoszenie -rodziny wspierające – załączniki

 

 

 

 

Recommended Posts