Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.  

Program skierowany jest do: 

– osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych, 

– wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie:  

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/budynki-wielorodzinne-pilotaz/w_595,podstawowe-informacje  

https://wfosigw.wroclaw.pl/ogloszenia/konkursynabory/o_318,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-poprawa-jakosci-powietrza-poprzez-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-wielorodzinnych-pilotaz-na-terenie-wojewodztwa-dolnoslaskiego  

 

 

Recommended Posts