Burmistrz Lądka-Zdroju ogłosił nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2023.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku 2023 na realizację projektu na terenie Gminy Lądek-Zdrój wynosi: 100 000 zł.

 

Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków z tytułu:
·realizacji programów szkolenia sportowego,
·zakupu sprzętu sportowego,
·pokrycia kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych,
·pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych,
·wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 

Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków o dotację upływa 28 lutego 2023 roku, o godz. 15.30.
Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Budynek CKiR, Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój, pok. 1 – Biuro Obsługi Klienta.

 

Treść Zarządzeń Burmistrza wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip.ladek.pl/menu-przedmiotowe/dotacje/dotacje-dla-klubow-sportowych/  lub w plikach do pobrania wklejonych poniżej:

  1. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.12.2023 z dnia 27 stycznia 2023
  2. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.13.2023 z dnia 27 stycznia 2023
  3. Zał_nr_1_Wniosek o przyznanie dotacji z zakresu sportu2023
  4. Zał_nr_2_Sprawozdanie z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Lądek-Zdrój2023

 

 

 

 

Recommended Posts