Dziś, 9 września 2022r., Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk podpisał z przedstawicielami wyłonionego w drodze postępowania przetargowego wykonawcy – firmą Wasama Sp. z o.o. z Lądka-Zdroju umowę na wykonanie zadania pn.: “Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Lądek-Zdrój – parkingu przy Alei Marzeń”.
Budowa obiektu będzie realizowana w oparciu o formułę “Zaprojektuj-wybuduj”. W ramach I etapu działań powstanie pomiędzy centrum uzdrowiska a Stacją Narciarską duży parking na 50 pojazdów osobowych oraz 5 autokarów. Na potrzeby komunikacji zostanie także przebudowany i przystosowany do przejazdu obiekt mostowy wraz z odcinkami dróg dojazdowych.
Koszt wykonania prac to kwota 2 mln 944 tys. 500 zł – inwestycja jest finansowana ze środków, które otrzymała gmina Lądek-Zdrój w 2021 roku w ramach wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu przeciwdziałania Covid-19. Oddanie obiektu do użytkowania przewidziane jest na wiosnę 2024r.

Recommended Posts