Miło nam poinformować, że właśnie rozpoczynają się przygotowania do prac budowlanych związane z odrestaurowaniem popadającej dotychczas w ruinę zabytkowej wieży zegarowej, ulokowanej w uzdrowiskowej części Lądka-Zdroju.

Remont zabytku prowadzony będzie przez kilka miesięcy i – jeżeli nie będzie niespodzianek (w końcu to obiekt zabytkowy) – powinien zostać oddany do użytkowania przed kolejnym sezonem letnim. Prace prowadzi firma “WASAMA” Roboty Ogólnobudowlane, Instalacje Sanitarne, Instalacje i Pomiary Elektryczne D.K.Z. Sadlińscy Sp. z o.o. i kosztować one będą 286 231,18- zł.

Finansowanie zadania odbywa się z części pozyskanych przez Gminę Lądek-Zdrój środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19.

Prowadzona rewitalizacja jest kolejnym finalnym efektem determinacji Burmistrza Lądka-Zdroju w zakresie zachowania i restauracji obiektów architektury uzdrowiskowej, które znajdują się we władaniu samorządu. Wcześniej udało się odrestaurować chylącą się ku upadkowi, a przejętą niedawno przez gminę od uzdrowiskowej spółki, Muszlę Koncertową. Dziś budowla ta służy mieszkańcom podczas wydarzeń i zachwyca swą urodą gości oraz turystów.

Gmina Lądek-Zdrój pozyskała także sponsora, który finansuje przeprowadzaną obecnie odnowę kamiennego, XIX-wiecznego krzyża, znajdującego się na terenie lądeckiej Stacji Narciarskiej (przy drodze w kierunku Karpowa). Tym bardziej więc cieszy fakt, że wkrótce do grona odnowionych obiektów dołączy wkrótce wieża ze Wzgórza Świętojerskiego.

Przypominamy także, że w kolejce do rewitalizacji czeka niedawno pozyskany do majątku gminy, mocno już wyeksploatowany przez dziesięciolecia, Dom Zdrojowy wraz z terenem amfiteatru (do niedawna Dom Zdrojowy, podobnie jak Muszla Koncertowa, znajdował się także we władaniu spółki uzdrowiskowej). Od chwili przejęcia budynku lądecki samorząd nie ustaje w działaniach zmierzających do przywrócenia tej budowli należytego blasku. Z uwagi jego wielkość i zakres wymaganych prac – idea przeprowadzenia odbudowy tego zabytku uzależniona jest od pozyskania przez lądecką gminę wsparcia finansowego w ramach odrębnie składanych, czekających na pozytywne rozpatrzenie, wniosków projektowych.

Recommended Posts