raport-gmina

Konsultacje prowadzone są od 22 maja do 22 czerwca 2023r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza
  uwag.

Formularz dostępny będzie:

   • na stronie internetowej Gminy: https://ladek.pl/;
   • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej:
    https://bip.ladek.pl/bip/strona-glowna-bip/;
   • w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-
    Zdrój (biuro podawcze);

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

   • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: inkubatorladek@ladek.pl;
   • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój,
   • bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój (biuro podawcze) w godzinach pracy Urzędu

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/vPGMfmfqvu

 

POBIERZ PLIK

Pliki do pobrania:

 

Recommended Posts