Gmina Lądek-Zdrój ogłosiła przetarg dotyczący przebudowy dróg na terenie uzdrowiska – ul. Kościelnej, ul. Zdrojowej i ul. Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach przewidywanych do wykonania prac związanych z poprawą bezpieczeństwa użytkowników (nowe  nawierzchnie, dojazdy, itp.) planuje się także wymianę biegnących w ciągu jezdni sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na nowe.

 

Informacje dotyczące postępowania znajdą Państwo tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/656038

Recommended Posts