W dniu 18 grudnia Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju Alicja Piwowar uczestniczyła w walnym zgromadzeniu Spółki SIM SUDETY Sp. z o.o., na którym omawiano m.in. kwestie związane z harmonogramem prac związanych z budową na terenie miasta Lądek-Zdrój budynku wielomieszkaniowego z lokalami na wynajem dla mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.

                          foto – podpisanie Aktu Notarialnego

 

Przypominamy, że spółka, w której gmina Lądek-Zdrój jest udziałowcem posiada już prawomocne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W dniu 18 grudnia Gmina Lądek-Zdrój objęła w spółce dodatkowe 21 498 nowych udziałów o wartości 50,00 zł każdy tj. udziały o łącznej wartości nominalnej 1 074 900,00 zł. Środki na pokrycie udziałów gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Obecnie Gmina Lądek-Zdrój wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości 3 631 633,03 zł z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego.

 

 

 

W najbliższym czasie przygotowana zostanie uchwała Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji SIM SUDETY Sp. z o.o.

Planowany termin rozpoczęcia budowy to wiosna 2024 r.

 

Recommended Posts