W TRAKCIE REALIZACJI:

 • WYMIANA OŚWIETLENIA: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w dniu 12-07-2022 r. Gmina Lądek-Zdrój podpisała umowę z KONSORCJUM Orange Polska S.A. Warszawa oraz Lider Elektrotim S.A. Wrocław – uczestnik konsorcjum. Wykonawca jest na etapie zakupu osprzętu: opraw i słupów oświetleniowych, wkrótce ruszy wymiana w całej gminie!!!
 • WC – toalety publiczne na pl. SKŁODOWSKIEJ: Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej przy Marii Skłodowskiej-Curie – podpisano umowę 12.07.2022, trwa kończenie projektowania. Inwestycja w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ.
 • GRANICZNA (wod.-kan.): Trwa realizacja etapu II robót budowlanych przy budowie sieci wod.-kan. przy ul. Granicznej – wykonano około 50% prac.
 • FARMA (elektrownia) FV: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj. Uzyskano wszystkie pozwolenia i uzgodnienia – złożono w Starostwie Kłodzkim wniosek o pozwolenie na budowę, trwa procedura administracyjna.
 • PLATFORMA WIDOKOWA NA TROJAKU: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej
  w formule zaprojektuj i wybuduj – otrzymano pozwolenie na budowę, przekazano plac budowy, trwa cynkowanie elementów – wkrótce prace montażowe
 • SINGLETRACK TROJAK2: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu SINGLETRACK na górze Trojak. Trwa realizacja zadania, już widać pierwsze odcinki trasy.
 • WIEŻA ZEGAROWA: Rewitalizacja wieży zegarowej na Wzgórzu św. Jerzego w formule zaprojektuj i wybuduj – złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Kłodzku o pozwolenie na budowę, trwa procedura administracyjna,
 • WOJTUSIOWY PARK: umowa podpisana, firma wkrótce przystąpi do prac układania chodników
 • MIESZKANIA KOMUNALNE: ul. Klonowa 13 – trwają prace budowlane

  

DO REALIZACJI:

 • Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju – wybór oferty 19.08.2022 r.,  podpisanie umowy  wejście na budowę początek września
  • CZĘŚĆ 1: wymiana źródła ciepła wraz z instalacjami i odbiornikami -Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JKB” Kielar, Wiącek Sp. J.
  • CZĘŚĆ 2: wymiana stolarki okiennej – WASAMA Sp. z o.o.
 • Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – parkingu przy Marzeń pod wyciągiem wraz z mostem (nośność dla autobusów), toaletami, stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych – wybrano ofertę, planowany termin podpisania umowy koniec sierpnia-początek września.
 • Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES – zakończono przetarg, wyłoniono wykonawcę, wkrótce rozpoczęcie prac. Instalacje FV na Przedszkolu Gminnym oraz Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach.
 • SIM Sudety – przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Wspólników 16 września 2022 i ocena: Strategii SIM Sudety, Planu Rzeczowo-Finansowego spółki oraz Planu Inwestycji na lata 2022 – 2026
 • Modernizacja ujęcia powierzchniowego ujęcia wody Al. Marzeń – trwa przetarg
 • Modernizacja ujęć wody – Konradów i Kąty Bystrzyckie – trwa przygotowywanie planu funkcjonalno-użytkowego
 • Zakup 52 ultraszybkich komputerów zintegrowanych all-in-one z Windows11 dla UMiG w Lądku-Zdroju – środki z programu UE „Cyberbezpieczeństwo w administracji” – start przetargu

 

W PRZYGOTOWANIU:

 • Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –

Kościelna (wraz z przebudową sieci wod.-kan.)

– Leśna

– Zdrojowa

przygotowanie przetargu

 • Wykonanie nawierzchni na ulicach: Storczyków i Różanej – Osiedle Słoneczne – przygotowanie przetargu
 • Przygotowywany jest wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 na przebudowę ul. Fabrycznej, która jest gotowa do realizacji tzn. posiada projekt i wszystkie pozwolenia.

 

Recommended Posts