Zero złotych na Dom Zdrojowy

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. Z przykrością informuję, że po raz kolejny (a dokładnie 7-my) nie otrzymaliśmy dofinansowania z rządowego programu Inwestycji Strategicznych – na remont naszego najważniejszego i najbardziej strategicznego budynku w naszej gminie – Domu Zdrojowego. Budynek ten w tragicznym stanie przejęliśmy od Zarządu Województwa Dolnośląskiego – właściciela spółki Uzdrowisko Lądek-Długopole. Otrzymaliśmy zapewnienie, że jak tylko pojawią się odpowiednie środki w pierwszej kolejności je dostaniemy na ratowanie jednego z najpiękniejszych obiektów kultury uzdrowiskowej w Polsce.

Na zdjęciu Marszałek Cezary Przybylski trzymający mój telefon na którym ogląda wizualizację Domu Zdrojowego, oraz ówczesny wice Marszałek – a teraz kandydat na posła Marcin Gwóźdź. Zdjęcie zaraz po podpisaniu aktu notarialnego przekazującego obiekt gminie Lądek-Zdrój.
Po raz kolejny dostaliśmy “0” słownie: ZERO zł.
A dlaczego? chyba najwyższy czas odsłonić kulisy.
Wszystko zaczęło się od momentu w którym stanowczo odmówiłem podpisania porozumienia z PIS – Panu Michałowi Dworczykowi i Aleksandrowi Szwedowi. W galerii pełna treść owego porozumienia. Z 3 powodów: nie było ro porozumienie z rządem RP jak sugeruje treść tylko z partią PIS, w treści były uwzględnione też środki europejskie (niedopuszczalne!) oraz najważniejsze: decyzje o tym jakie powstaną inwestycje i działania na terenie gminy podejmuje się na sesjach Rady Miejskiej, a nie w Warszawie w gabinetach ministrów oraz na zebraniach partyjnych – i to głównie zdecydowało o mojej decyzji. Jestem samorządowcem.
Od tego momentu zaczęły się wszystkie moje problemy na linii samorząd – rząd – parlamentarzyści z PIS.
Domyślam się tylko patrząc na przyznane kwoty, że inni burmistrzowie i wójtowie podpisali porozumienia z PIS – ale nie wszyscy się do tego oficjalnie nie przyznają.
Jedno jest pewne, zostaliśmy jako włodarze poróżnieni i skłóceni zarówno w powiecie jak i regionie.
Ja jednak zdania nie zmieniam od pierwszego mojego dnia urzędowania: moja partia nazywa się Lądek-Zdrój co wielokrotnie powtarzałem publicznie.

O pozostałych kulisach, być może napiszę kiedyś długi felieton, jak polityka potrafi zniszczyć samorządność i to przede wszystkim ingerując we wszystkie jego działania. Wszystko idzie w kierunku centralizacji i pełnego uzależnienia finansowego. A niezależność finansowa jest fundamentem samorządności. Budżet gminy jest procedowany i uchwalany na sesji RM i stanowi najważniejszy dokument wykonawczy w danym roku. Nie może być tak, że składamy wnioski i albo dostaniemy, albo nie, bez żadnych kryteriów i uzasadnienia. To wtedy jest czysta polityczna rozgrywka rządzących z czym nigdy się nie zgodzę.

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

Oświadczenie Burmistrza Lądka-Zdroju w związku z sytuacją jaka miała miejsce w dniu 01 września 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju.

Zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej przyszła do mojego gabinetu jako do organu prowadzącego szkoły w naszej gminie nowa Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju, Pani Lidia Achrem, z informacją, że komputer służbowy, który został jej przekazany przez Pana Grzegorza Webera (byłego już dyrektora szkoły) jest zupełnie czysty i nie ma w nim żadnych danych potrzebnych do prawidłowego rozpoczęcia roku szkolnego. Brak tych wszystkich danych spowodował kompletny paraliż funkcjonowania jednostki oświatowej w naszej gminie.  Mając na względzie dobro dzieci i ciągłość funkcjonowania szkoły natychmiast po otrzymaniu takiej informacji udałem się z moim zastępcą, informatykiem urzędu oraz strażą miejską do w/w jednostki oświatowej aby sprawdzić i ocenić dokładnie co się wydarzyło. Pan informatyk stwierdził w obecności nowej Pani Zastępcy Dyrektora Szkoły oraz pozostałych obecnych tam osób, iż wszystkie dane z komputera byłego Dyrektora Grzegorza Webera zostały zupełnie usunięte. Natychmiast po tym udałem się z informatykiem i pozostałymi w/w osobami do gabinetu już byłej Pani Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Pani Anny Stępińskiej, która również posiadała komputer służbowy do pracy. Myślałem, że na komputerze byłej zastępczyni Pani Stępińskiej będą wszystkie dane, które są potrzebne nowemu dyrektorowi do sprawnego funkcjonowania szkoły: plany lekcji, dzienniki, arkusze itd. Otóż komputer Pani Anny Stępińskiej podobnie jak komputer Grzegorza Webera został w całości wyczyszczony z danych, które stanowią tajemnicę służbową. Nie wahając się ani przez chwilę zapytałem Pana Grzegorza Webera i Pani Anny Stępińskiej, gdzie są wszystkie dostępy do danych i dlaczego wszystko usunęli z komputerów, które przecież nie są ich własnością, stanowią majątek gminy i służą wyłącznie do celów służbowych. Zaniepokojony skąd taki pomysł, aby czyścić do zera komputer usłyszałem w obecności wszystkich wiadomość od Grzegorza Webera, że „przecież wszystko jest w segregatorach”.

Reasumując, nowa Pani Dyrektor Szkoły Pani Lidia Achrem nie miała dostępu do żadnych danych, planów lekcji czy list uczniów poszczególnych klas itd. Ustępujący Dyrektor oraz wice nie przygotowali otwarcia roku szkolnego, pomimo że do dnia 31 sierpnia pełnili te funkcje.

Jako Burmistrz, a zarazem organ prowadzący szkoły – wiedząc, że kasowanie i niszczenie danych mających szczególne znaczenie dla jednostki samorządu terytorialnego jest przestępstwem – powiadomiłem natychmiast policję, która przyjechała i zgodnie z procedurami zabezpieczyła komputery oraz przekazała do sprawdzenia. Nie mogłem inaczej postąpić, jeśli dane jednostki, za którą odpowiadam zostały skasowane. Co najgorsze doprowadziło to do chaosu i pełnego paraliżu w funkcjonowaniu szkoły. Nie wiem, dlaczego Pan Grzegorz Weber i Pani Anna Stępińska postanowili to zrobić.? Tego na tą chwile nie wie nikt … Sprawę prowadzi prokuratura. Mam nadzieję, że niebawem będę mógł Państwa poinformować jak się zakończyła.

Dziś jeszcze nie działa w pełni dziennik elektroniczny, natomiast zwróciliśmy się do Wszystkich wymaganych prawem instytucji o nowe dostępy do oprogramowania tak, aby rodzice oraz administracja szkoły mogli w pełni korzystać z wszystkich potrzebnych funkcji. Pan Dyrektor zapewnił nową Pani Dyrektor jeszcze dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, że płynnie przekazane zostaną wszystkie potrzebne dostępy, dane i dokumenty do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Niestety dnia następnego okazało się inaczej.

Z całą stanowczością podkreślam, że podejmowane przeze mnie działania nie stanowią jakiejkolwiek formy „uprawiania prywaty” czy próby szykanowania lub zemsty na nieprzychylnych mojej postaci osobach, a zostały wymuszone przez zaistniałą sytuację. Podejmowane przez samorząd kroki mają na celu wyłącznie dobro oświaty w naszej gminie.

Roman Kaczmarczyk

Stan inwestycji gminnych na dzień 23 sierpnia 2022 r.

W TRAKCIE REALIZACJI:

 • WYMIANA OŚWIETLENIA: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w dniu 12-07-2022 r. Gmina Lądek-Zdrój podpisała umowę z KONSORCJUM Orange Polska S.A. Warszawa oraz Lider Elektrotim S.A. Wrocław – uczestnik konsorcjum. Wykonawca jest na etapie zakupu osprzętu: opraw i słupów oświetleniowych, wkrótce ruszy wymiana w całej gminie!!!
 • WC – toalety publiczne na pl. SKŁODOWSKIEJ: Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej przy Marii Skłodowskiej-Curie – podpisano umowę 12.07.2022, trwa kończenie projektowania. Inwestycja w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ.
 • GRANICZNA (wod.-kan.): Trwa realizacja etapu II robót budowlanych przy budowie sieci wod.-kan. przy ul. Granicznej – wykonano około 50% prac.
 • FARMA (elektrownia) FV: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj. Uzyskano wszystkie pozwolenia i uzgodnienia – złożono w Starostwie Kłodzkim wniosek o pozwolenie na budowę, trwa procedura administracyjna.
 • PLATFORMA WIDOKOWA NA TROJAKU: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej
  w formule zaprojektuj i wybuduj – otrzymano pozwolenie na budowę, przekazano plac budowy, trwa cynkowanie elementów – wkrótce prace montażowe
 • SINGLETRACK TROJAK2: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu SINGLETRACK na górze Trojak. Trwa realizacja zadania, już widać pierwsze odcinki trasy.
 • WIEŻA ZEGAROWA: Rewitalizacja wieży zegarowej na Wzgórzu św. Jerzego w formule zaprojektuj i wybuduj – złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Kłodzku o pozwolenie na budowę, trwa procedura administracyjna,
 • WOJTUSIOWY PARK: umowa podpisana, firma wkrótce przystąpi do prac układania chodników
 • MIESZKANIA KOMUNALNE: ul. Klonowa 13 – trwają prace budowlane

  

DO REALIZACJI:

 • Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju – wybór oferty 19.08.2022 r.,  podpisanie umowy  wejście na budowę początek września
  • CZĘŚĆ 1: wymiana źródła ciepła wraz z instalacjami i odbiornikami -Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JKB” Kielar, Wiącek Sp. J.
  • CZĘŚĆ 2: wymiana stolarki okiennej – WASAMA Sp. z o.o.
 • Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – parkingu przy Marzeń pod wyciągiem wraz z mostem (nośność dla autobusów), toaletami, stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych – wybrano ofertę, planowany termin podpisania umowy koniec sierpnia-początek września.
 • Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES – zakończono przetarg, wyłoniono wykonawcę, wkrótce rozpoczęcie prac. Instalacje FV na Przedszkolu Gminnym oraz Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach.
 • SIM Sudety – przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Wspólników 16 września 2022 i ocena: Strategii SIM Sudety, Planu Rzeczowo-Finansowego spółki oraz Planu Inwestycji na lata 2022 – 2026
 • Modernizacja ujęcia powierzchniowego ujęcia wody Al. Marzeń – trwa przetarg
 • Modernizacja ujęć wody – Konradów i Kąty Bystrzyckie – trwa przygotowywanie planu funkcjonalno-użytkowego
 • Zakup 52 ultraszybkich komputerów zintegrowanych all-in-one z Windows11 dla UMiG w Lądku-Zdroju – środki z programu UE „Cyberbezpieczeństwo w administracji” – start przetargu

 

W PRZYGOTOWANIU:

 • Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –

Kościelna (wraz z przebudową sieci wod.-kan.)

– Leśna

– Zdrojowa

przygotowanie przetargu

 • Wykonanie nawierzchni na ulicach: Storczyków i Różanej – Osiedle Słoneczne – przygotowanie przetargu
 • Przygotowywany jest wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 na przebudowę ul. Fabrycznej, która jest gotowa do realizacji tzn. posiada projekt i wszystkie pozwolenia.

 

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE – kolejowa komunikacja autobusowa do Lądka-Zdroju już od 5 września

Po kilkunastu latach wykluczenia komunikacyjnego Lądek-Zdrój wraz z wsiami Trzebieszowice, Radochów i Stójków wraca na rozkłady jazdy w PKP w Polsce.

 

Według informacji Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ciągu 2 lat zostanie wydzierżawiona na 30 lat linia kolejowa Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie i zostanie wykonana jej modernizacja. Wobec tego jest to tylko czasowa autobusowa komunikacja zastępcza skoordynowana z pociągami relacji Kłodzko Miasto – Wrocław. Już niebawem ruszy więc wreszcie tak wyczekiwany szynobus !

Aktualny rozkład jazdy zawiera także informacje połączeń Kłodzko – Wrocław – Kłodzko

Autobusy zatrzymują się 1 raz – tylko tam, gdzie dotychczas znajdowały się stacje PKP. W naszej gminie to: Trzebieszowice, Radochów, Lądek-Zdrój, Stójków.

UWAGA: w Lądku-Zdroju – autobus zatrzymuje się WYŁĄCZNIE na przystanku ZDRÓJ – przy ul. Konopnickiej

Trasa:  Stronie Śląskie –> Lądek-Zdrój –> Kłodzko

 

Trasa:  Kłodzko –> Lądek-Zdrój –> Stronie Śląskie

Rozkład jazdy zbiorczy:

Zachęcamy do zakupu biletu przed rozpoczęciem podróży, za pomocą:

– aplikacji e-podróżnik lub strony internetowej e-podroznik.pl

– aplikacji KOLEO lub strony internetowej koleo.pl

Osoby rozpoczynające podróż na przystanku Kłodzko Miasto zapraszamy do kasy biletowej na dworcu PKS w Kłodzku, która sprzedaje bilety również na połączenia Kolei Dolnośląskich (kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:50, dodatkowo w dwa pierwsze i dwa ostatnie robocze dni miesiąca godziny pracy kasy są wydłużone do 16:50).

Bilety można zakupić również u konduktora w autobusie Kolejowej Komunikacji Autobusowej.

Osoby wsiadające bez ważnego biletu prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do konduktora, celem zakupu biletu. W przeciwnym wypadku doliczona zostanie opłata dodatkowa za brak ważnego biletu podczas kontroli.

Uwaga! Osobom rozpoczynającym podróż bez ważnego biletu na przystanku Kłodzko Miasto w godzinach pracy kasy biletowej, do ceny biletu konduktor doliczy 8 zł z tytułu nabycia biletu w autobusie.

Pełną informację o możliwościach nabycia biletu można znaleźć na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich.

W ofercie Kolei Dolnośląskich są dostępne różne rodzaje biletów:

 • jednorazowe – odcinkowe (na przejazd „tam” lub „tam i z powrotem” w konkretnej relacji),
 • tygodniowe – odcinkowe,
 • miesięczne – odcinkowe i sieciowe,
 • weekendowe („Weekend z KD”),
 • 24-godzinne („Wspólny Bilet Samorządowy”).

W przypadku przejazdu poza odcinek np:  Lądek-Zdrój – Wrocław Główny z przesiadką na stacji Kłodzko Miasto:  można nabyć jeden bilet na całą podróż, co jest korzystniejsze cenowo. Nie jest wymagane nabycie oddzielnych biletów na autobus do Kłodzka i dalej pociąg.

Osoby uprawnione mogą skorzystać z dodatkowych ulg, obniżających cenę biletu.

Zastosowanie mają między innymi ulgi:

 • dla dzieci i uczniów: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne,
 • dla studentów: 51% na bilety jednorazowe i miesięczne,
 • dla nauczycieli: 33% na bilety jednorazowe i miesięczne,
 • dla rodziców posiadających KDR: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne,
 • dla osób, które ukończyły 60 lat: 25% na bilety jednorazowe,
 • dla osób podróżujących wspólnie w małych grupach: 30% dla 2, 3 i 4 osoby (jeżeli nie korzystają z innych ulg).

Ceny biletów jednorazowych normalnych:

Ceny biletów miesięcznych normalnych (uprawniają do dowolnej liczby przejazdów w dowolnych godzinach na wskazanej trasie):

Z pełną ofertą biletową można zapoznać się na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich.

Informacji o ofertach udzieli również konduktor w autobusie.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z usług Kolei Dolnośląskich