Mając na uwadze docierające do nas głosy mieszkańców i turystów chcących wziąć udział w wydarzeniu, pragniemy Państwa poinformować, że uroczystość OFICJALNEGO świętowania powstania nowej platformy widokowej na Trojaku zostaje przesunięta z dnia 10. Grudnia 2022r. na wiosnę przyszłego roku.

Zdając sobie sprawę z rangi inwestycji jakim jest wybudowanie tak ważnego dla infrastruktury turystycznej Lądka-Zdroju obiektu, pragniemy aby w tym niecodziennym wydarzeniu mogło wziąć udział jak najwięcej zainteresowanych mieszkańców, gości, turystów i kuracjuszy. Abyśmy w jak najszerszym gronie – wspólnie, razem – mogli świętować tę radosną chwilę.

Biorąc więc pod uwagę Państwa prośby, obecną porę roku i związane z tym niekorzystne, trudne do przewidzenia warunki pogodowe (mogące wręcz w ostatniej chwili uniemożliwić przeprowadzenie wydarzenia) – przesunięcie terminu uroczystości na wiosnę 2023r. jest w tym przypadku najlepszą opcją.

Dodatkowym atutem przemawiającym za wspólnym świętowaniem na Trojaku w cieplejszym okresie wiosennym będzie możliwość wzbogacenia programu uroczystości o biesiadę turystyczną (z ogniskiem, poczęstunkiem, itp.), organizację dojazdu (np. dla seniorów) oraz… połączenie wydarzenia z oficjalnym otwarciem nowo powstałej – też wprowadzającej na szczyt Trojaka – ścieżki rowerowej typu singletrack. Tym samym też godnie będziemy mogli zaznaczyć otwarcie letniego sezonu turystycznego w naszej miejscowości.

Za powstałe zamieszanie przepraszamy – dokładny termin otwarcia wraz ze szczegółowym programem celebracji podamy Państwu na początku nowego roku.

Z turystycznym pozdrowieniem

Burmistrz Lądka-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Recommended Posts