Zakończono prace polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na alejkach Wojtusiowego Parku – 600 m2 w ramach zadania inwestycyjnego ,,Wojtusiowy Park”.

Zakres rzeczowy robót obejmował:

  • wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z mieszanki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 i grubości po zagęszczeniu 5 cm (w obrębie już osadzonych obrzeży betonowych);
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości min. 6 cm.

Kwota wykonania zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 98 940 zł i całość została pokryta ze środków własnych Gminy Lądek-Zdrój.

 

 

Recommended Posts