W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 wykonano zadanie pn. „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Trzebieszowicach”.

Wykonawcą była  Firma STANBUD Sp. z o.o.

Zadanie polegało na przesunięciu dwóch domków drewnianych i ustawieniu na nawo wykonanych stopach fundamentowych. Wokół boiska wykonano bandy z drewnianych desek – rozmiar boiska 18m x 30m.

Zakupiono i zamontowano 2 bramki oraz piłkochwyty.

Ustawiono od strony drogi obrzeża betonowe na długości 30 m.

Obiekt również został objęty monitoringiem miejsko – wiejskim.

Całość inwestycji została sfinansowana  z Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój  oraz z Funduszu Sołeckiego wsi Trzebieszowice .

Recommended Posts