Szanowni Państwo, zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT POF.  

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.  

Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą  następujących obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027:  

  • Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR
  • Gospodarki Wodno – Ściekowej- finansowanie EFRR
  • Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
  • Mobilność  Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
  • Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
  • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych  i przedszkoli -  finansowanie EFS +
  • Usługi Społeczne -  finansowanie EFS + 

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.  

Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Słabych  stron, Szans i Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego  Strategią ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego. 

Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy: 

Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, gmina miejska Dzierżoniów, gmina wiejska Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, gmina miejska Kłodzko, gmina wiejska Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok”. 

Poniżej link do ankiety: 

https://swotpof.webankieta.pl/ 

Termin wypełnienia ankiety został przedłużony do dnia 20 czerwca 2022 r. 

Recommended Posts