Kurort Ladek-Zdrój we współpracy z Politechniką Wrocławską

(…) Największa uczelnia techniczna w regionie i sudecka gmina uzdrowiskowa łączą siły, by wprowadzać „zielone” rozwiązania. W podpisanym właśnie liście intencyjnym zobowiązują się do współpracy i wymieniają inicjatywy, które chcą wspólnie zrealizować.

Dokument podpisali (zdalnie) prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej i Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka-Zdroju. Ze strony uczelni we wspólne działania z gminą uzdrowiskową zaangażowani będą naukowcy z dwóch wydziałów – Mechaniczno-Energetycznego oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Razem z władzami Lądka-Zdroju będą realizować badania i szukać funduszy na wspólne granty badawczo-wdrożeniowe. Współpraca będzie się wiązać z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym m.in. z planami budowy farmy fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju oraz kwestią zagospodarowania tamtejszego odwiertu geotermalnego(…).

Więcej na stronie Politechniki Wrocławskiej pod linkiem:

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/pwr-podpisala-umowe-o-wspolpracy-z-ladkiem-zdrojem-w-planach-badania-i-inwestycje-w-oze-11979.html

“Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych – zmiana terminu zakończenia procesu konsultacji społecznych.

Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy  w projekcie “Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.  Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy.

W ramach powyższego projektu prowadzone są konsultacje społeczne z mieszkańcami Konradowa w formie spotkań i warsztatów dotyczące prowadzonej procedury związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

Cały proces konsultacji zakończyć się miał 31 grudnia 2020 r. Termin ten został przesunięty do 31 marca 2021 r.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, w znacznym stopniu utrudnione jest prowadzenie spotkań z mieszkańcami, które są najlepszą formą na wypracowanie wspólnego stanowiska co do kształtu przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

Wobec powyższego podjęto decyzje o ponownym przesunięciu terminu zakończenia całego procesu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Informacje dot. całego procesu dostępne są pod n/w adresami:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,3897,dstr,1,txt,Ymxpc2thIHByemVzdHJ6ZcWE

www.ladek.pl/bliska-przestrzen/

MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w – gmina Ladek-Zdrój bierze udział w konkursie!

Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy w XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.

Do konkursu została zgłoszona inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Lądek-Zdrój. Pierwszym etapem konkursu jest głosowanie internetowe:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/object/2610/przebudowa-drogi-gminnej-nr-119833d-ul-wolnosci-w-miejscowosci-ladek-zdroj

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu !! – głosujemy do 10 maja, do godz. 12:00.

Można oddać jeden głos dziennie !!