Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy  w projekcie “Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.  Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy.

W ramach powyższego projektu prowadzone są konsultacje społeczne z mieszkańcami Konradowa w formie spotkań i warsztatów dotyczące prowadzonej procedury związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

Cały proces konsultacji zakończyć się miał 31 grudnia 2020 r. Termin ten został przesunięty do 31 marca 2021 r.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, w znacznym stopniu utrudnione jest prowadzenie spotkań z mieszkańcami, które są najlepszą formą na wypracowanie wspólnego stanowiska co do kształtu przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

Wobec powyższego podjęto decyzje o ponownym przesunięciu terminu zakończenia całego procesu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Informacje dot. całego procesu dostępne są pod n/w adresami:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,3897,dstr,1,txt,Ymxpc2thIHByemVzdHJ6ZcWE

www.ladek.pl/bliska-przestrzen/

Recommended Posts