Gmina Lądek-Zdrój otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych dla gmin uzdrowiskowych wsparcie w kwocie 4 950 000,00 zł na przebudowę dróg wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie uzdrowiska Lądek-Zdrój.

Dodatkowo, w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, lądecki samorząd może liczyć na kolejne środki finansowe w kwocie 4 950 000,00 zł, które także zamierza przeznaczyć na przebudowę miejskich ulic.

Za pozyskane środki magistrat planuje wykonać w pierwszej kolejności gruntowne przebudowy ulic Kościelnej, Zdrojowej oraz Leśnej. W przebiegu niektórych ulic, oprócz wykonania nowych nawierzchni asfaltowych, planuje się także jednoczesną wymianę sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przebudowę ciągów pieszych. W połączeniu z planowaną wymianą oświetlenia ulicznego w Lądku-Zdroju na LED-owe, drogi te nabiorą wręcz podwójnego, nowego blasku.

 

Recommended Posts