Gmina Lądek-Zdrój przeprowadza aktualizację bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Organizacje, które chcą zostać umieszczone w wykazie Gminy proszone są o wypełnienie kwestionariusza (w załączeniu) i przesłanie:
– pocztą elektroniczną na adres organizacje@ladek.pl lub
– osobiście (Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub
– pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Rynek 31,
57-540 Lądek-Zdrój, z dopiskiem: Organizacja pozarządowa – kwestionariusz.
W miarę możliwości prosimy o odsyłanie formularzy w wersji edycyjnej.
Nadesłane informacje posłużą do zaktualizowania Wykazu organizacji pozarządowych. Wykaz będzie promocją i bazą informacji o działających na terenie Gminy organizacjach.
Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.
Przekazane przez Państwa dane (organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy) będą prowadzone w formie elektronicznej, pojawią się na stronie internetowej Gminy Lądek-Zdrój www.ladek.pl, w zakładce URZĄD → ORGANIZACJE → WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Gmina Lądek-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Wykazie organizacji pozarządowych.

Recommended Posts