Uwaga! – konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju!

Burmistrz Ladka-Zdroju ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagania, które winien spełniać kandydat na wskazane stanowisko dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Lądek-Zdrój pod adresem:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=5017&idmp=126&r=o

Zapraszamy chętnych do składania ofert!

Burmistrz Lądka-Zdroju zaprasza podmioty prowadzące na terenie gminy Lądek-Zdrój działalność gospodarczą do udziału w telekonferencji

Mając na uwadze trudną sytuację wywołaną obostrzeniami wprowadzonymi w związku z występowaniem Covid-19, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk zaprasza wszystkie podmioty prowadzące w I kwartale 2021r. działalność gospodarczą na terenie gminy Lądek-Zdrój do udziału w telekonferencji, podczas której zostaną poruszone m. in. tematy możliwych form pomocy i wsparcia ze strony lądeckiego samorządu dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii.

Telekonferencja odbędzie się w formie internetowej, za pomocą platformy ZOOM w najbliższy wtorek, tj. 18 maja 2021r. o godz. 14:00.

Podmioty lub ososby, które chcą uczestniczyć w telekonferencji, proszone są o wysłanie droga zwrotną informacji/potwierdzenia chęci udziału w wydarzeniu wraz z podaniem w treści nr NIP prowadzonej działalności.

W odpowiedzi podmiotom potwierdzającym udział w wydarzeniu przesłany zostanie unikalny link, dzięki któremu bedzie możliwe połączenie się on line i dyskusja podczas wideokonferencji.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do poniedziałku, do godz. 14:00 – chęć udziału prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: turystyka@ladek.pl

Uwaga! – Konkurs na dyrektora lądeckiego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Zawady!

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagania, które winien spełniać kandydat na wskazane stanowisko dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Lądek-Zdrój pod adresem:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=1498443&wer=1

Zapraszamy chętnych do składania ofert!

Konkurs “Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku”

KONKURS
„Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku”.

Ukwiecone ogrody, zagospodarowane podwórza, odtworzone ogrodzenia czy odnowione elewacje to efekt pracy Lądczan, który poprawia wizerunek nie tylko najbliższego otoczenia posesji, ale i całego Lądka-Zdroju. Dlatego Zarząd Lądeckich Usług Komunalnych
Sp. z o.o. oraz Burmistrz Lądka-Zdroju zapraszają mieszkańców kurortu do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najładniejszą posesję w mieście.

Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i poziomu czystości miasta Lądek-Zdrój poprzez wyzwolenie u mieszkańców potrzeby dbania o czystość swojego otoczenia, które jest miejscem przebywania i odpoczynku oraz wizytówką dla odwiedzających miasto turystów.
Jednocześnie konkurs ma celu uświadomienie mieszkańców o spoczywającym na każdym właścicielu posesji, obowiązku utrzymywania czystości i porządku na swoich podwórkach, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U.2020.1439 t.j ze zmianami).
Niniejszy konkurs poprzez współzawodnictwo ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Miasta..
W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:
• ogólne wrażenie i utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji;
• stan techniczny i estetyczny wygląd budynków i ogrodzeń;
• ciekawe rozwiązania zagospodarowania przestrzeni posesji- różnorodność roślin;
• obiekty małej architektury – altanki, oczka wodne, studnie, ławki itp.;
• oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji.
O nagrodę ubiegać się mogą mieszkańcy władający posesją położoną na terenie Miasta Lądek-Zdrój. Zwycięscy konkursu otrzymają poniższe nagrody :
I miejsce : Urządzenie do koszenia trawy renomowanej firmy;
II miejsce : Myjka ciśnieniowa marki KARCHER;
III miejsce : Zestaw narzędzi ogrodniczych marki FISKARS.
Każdy władający, przystępujący do konkursu i spełniający jego wymagania, otrzyma w formie wyróżnienia rabat w wysokości 10 % na usługi świadczone przez Dział Usług Komunalnych w LUK Sp. z o.o. o wartości usług nie większej niż 1000 zł do wykorzystania w terminie nie przekraczającym dnia 31.12.2021r.
Zgłoszenia można składać w terminie od 10.05.2021r. do 28.05.2021r. na formularzu dostępnym na stronie internetowej lukladek.pl oraz w Sekretariacie LUK Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 7a, Lądek-Zdrój, 57-540

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

Do pobrania: