Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego na rok 2024 – głosowanie trwa od 7.11 do 10.12.2023 r.

Serdecznie zachęcamy do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2024. Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego wynosi 180 000 zł.

Z terenu Gminy Lądek- Zdrój zgłoszone zostały 4 projekty:

 • Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika retencyjnego przy przystanku rowerowym nad „Borówkowym Potokiem” w Wójtówce (Wójtówka, gm. Lądek-Zdrój);
 • Modernizacja boiska sportowego. Wymiana ławek rezerwowych. (Trzebieszowice);
 • Zagospodarowanie terenu sołeckiego – mała architektura zakup (montaż we własnym zakresie) (Orłowiec);
 • Centrum Społeczne na Słodowej – Obywatelskie i praktyczne, zajęcia edukacyjne (Lądek-Zdrój, Centrum Społeczne na ul. Słodowej, ul. Słodowa 1-1 A).

Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie i zaznaczenie wybranego projektu poprzez stronę:

https://powiat.klodzko.pl/7036/1/glosowanie-budzet-obywatelski-na-2024r.html

Warunkiem niezbędnym do oddania głosu na zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.

budzet obywatelski 2024.jpeg

Sezon rowerowy 2023 już za nami.

Krajobrazy na ,,singlach” w Kurorcie Lądek-Zdrój zachwycają jesiennymi barwami. Pogoda nadal pozwala na przejażdżki po pętlach Orłowiec, Samotnik, Zdrój oraz Trojak. W chwili obecnej wszystkie trasy są jeszcze dostępne.

Prosimy jednak pamiętać, że trasy singletrack nie są utrzymywane od 01.11 do 15.04. W tym czasie można się spodziewać wszelkich utrudnień jak np. powalone drzewa, gałęzie, liście na trasie oraz uszkodzona nawierzchnia.

W przypadku, gdyby warunki na trasach znacznie się pogorszyły lub stwarzały zagrożenie dla użytkowników zostanie podana informacja o zakazie jazdy.

Ewentualne zgłoszenia dotyczące większych, napotkanych na trasie problemów można przesyłać na adres mailowy umig@ladek.pl lub na profilu Facebook/SingletrackGlacensis.

Uwaga! Trasa Singletrack – Pętla Złota – zamknięta do 15.11.2023 r.

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Skrzynka oddział 34b,

trasa Singletrack – Pętla Złota ze względów bezpieczeństwa musi zostać zamknięta.

Brak w tym przypadku trasy alternatywnej.

Prace będą trwać od 24.10.2023 r. – 15.11.2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

Pozdrawiam

 

    Monika Białowąs

    Specjalista SL ds. Łowiectwa, zagospodarowania, stanu posiadania  –  Nadleśnictwo Lądek Zdrój

    monika.bialowas@wroclaw.lasy.gov.pl     tel. +48 74 814-14-41,    +48 574 874 005 ,   IP: 1323336

 

Kampania Społeczna ,,Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

 

 

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! “

Kampania społeczna “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz “Zaproś kominiarza”.

 

Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbyło się w kwietniu 2023 r. w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Ryglice to zagłębie producentów wyrobów z drewna, gdzie pozostałości po produkcji są wykorzystywane jako biomasa – odnawialne źródło energii.

 

Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

 

Celem kampanii społecznej   “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” jest

eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

 • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz

 

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje:

 1. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy.

 1. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

 

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

 • prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
 • potrzebę budowy kominów awaryjnych, które umożliwią podłączenie urządzeń grzewczych w okresie braku prądu lub gazu, które zdarzają się w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi,
 • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkod

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera również działania innych stowarzyszeń dotyczące budowy komina awaryjnego (komina bezpieczeństwa).

W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane

– “Zaproś Kominiarza” organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy

– “Inwentaryzacja źródeł ciepła” organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

– “Ochrona środowiska wybór naszych czasów” organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

– “Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa” organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

– “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” organizowaną przez Państwową Straż Pożarną.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ,  jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi,  które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.

Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2024 r. w Ryglicach podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Głównego

Wiesław Zabawa

 

 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.kominiarskicech.pl/dokumenty/do-pobrania

 

UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIACH 7-10 WRZEŚNIA 2023 R.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na organizację 28 edycji Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady  zostanie wprowadzona  Zmiana Organizacji Ruchu na terenie Lądka-Zdroju w obrębie ulic:

 PLAC MARIAŃSKI – UL.WOLNOŚCI – UL.ORLA – UL.ZAMKOWA – UL. CIENISTA

 

Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona:                                 7 września 2023 r. o godzinie 8.00

Planowany termin przywrócenia do stanu poprzedniego:                      10 września 2023 r. o godzinie 18.00

 

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Ul. Wolności – zostanie przekształcona w drogę jednokierunkową.
 2. Zostaną wyłączone z ruchu kołowego ulice:

* Plac Mariański – droga wewnętrzna za budynkiem Zdrój Wojciech

* Plac Mariański – droga gminna przed budynkiem Zdrój Wojciech

* Ulica Zamkowa

* Ulica Cienista

* Ulica Orla – przed budynkiem 23 WSZUR

 

3. Proponowany Parking dla turystów i gości Festiwalu znajduje się przy ulicy – ALEJA MARZEŃ w Lądku-Zdroju –  ok 500 m od centrum festiwalu.

 

Wprowadzana zmiana organizacji ruchu ma na celu bezpieczne przeprowadzenie wydarzenia oraz rozładowanie natężenia ruchu na czas festiwalu w obrębie Strefy EXPO.

Zmiana nie dotyczy: Pojazdów Organizatora, Służb, Pojazdów Zaopatrzenia Uzdrowiska Lądek-Długopole oraz 23 WSZUR, Mieszkańców zamkniętych ulic.

 

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zmiany organizacji ruchu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.