SIM SUDETY SP Z O.O. – PODPISANO AKT NOTARIALNY

W dniu 18 grudnia Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju Alicja Piwowar uczestniczyła w walnym zgromadzeniu Spółki SIM SUDETY Sp. z o.o., na którym omawiano m.in. kwestie związane z harmonogramem prac związanych z budową na terenie miasta Lądek-Zdrój budynku wielomieszkaniowego z lokalami na wynajem dla mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.

                          foto – podpisanie Aktu Notarialnego

 

Przypominamy, że spółka, w której gmina Lądek-Zdrój jest udziałowcem posiada już prawomocne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W dniu 18 grudnia Gmina Lądek-Zdrój objęła w spółce dodatkowe 21 498 nowych udziałów o wartości 50,00 zł każdy tj. udziały o łącznej wartości nominalnej 1 074 900,00 zł. Środki na pokrycie udziałów gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Obecnie Gmina Lądek-Zdrój wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości 3 631 633,03 zł z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego.

 

 

 

W najbliższym czasie przygotowana zostanie uchwała Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji SIM SUDETY Sp. z o.o.

Planowany termin rozpoczęcia budowy to wiosna 2024 r.

 

Konsultacje społeczne Strategii ZIT POF

 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad współdziałania przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego oraz powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego, samorządy tworzące Południowy Obszar Funkcjonalny zapraszają:

  1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
  2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
  3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
  4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
  5. Inne właściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF)

Projekt Strategii ZIT POF 2021-2027 wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem  https://zitpof.webankieta.pl/, a w wersji drukowanej w Biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58 – 200 Dzierżoniów.

Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 21.12.2023 r. od godz. 15.00 do 26.01.2024 do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/.

Uwagi lub opinie zgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://zitpof.webankieta.pl/ nie będą brane pod uwagę.

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT POF oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

  1. Dzierżoniów – 15.01.2024 r, godz. 10.00 – 12.00 – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 sala 107, sala posiedzeń komisji Rady.
  2. Ząbkowice Śląskie – 15.01.2024 r, godz. 13.00 – 15.00 – Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5, sala konferencyjna.
  3. Kłodzko – 16.01.2024 r, godz. 10.00 – 12.00 – Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1.

Zgłaszając uwagi i opinie należy brać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:

  1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy
  2. Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
  3. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
  4. Program Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027
  5. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027

Wszystkie zgłoszone uwagi i opinii zostaną rozpatrzone, a uzasadnione zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie Strategii ZIT POF. Informacja na temat przyjętych i odrzuconych uwag i opinii zostanie przekazane podmiotom zgłaszającym za pośrednictwem stron internetowych gmin tworzących Południowy Obszar Funkcjonalny oraz na stronie biura ZIT POF http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=13

 

 

Festiwal Świąteczne Mecyje

Festiwal „Świąteczne Mecyje” Lądek-Zdrój

2-3 grudnia
od 12.00 – Jarmark Świąteczny w Coffee Ride, ul. Kolejowa 6
Rękodzieło lokalne produkty, eko prezenty
11.00 – Świąteczne warsztaty tworzenia prezentów, Coffee Ride, ul. Kolejowa 6, obowiązują zapisy tel. 691 053 424, wstęp 65 zł, w cenie napój i ciastko,
20.00 – Stand-up Jakub Krzak, wstęp 30 zł

6 grudnia
Mikołaj – Odpalamy choinkę
15.00 – Warsztaty kreatywne dla dzieci, Świetlica Środowiskowa, sala 12, CKiR, wstęp wolny
17.00 – Spektakl lalkowy pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” w wyk. Teatru Akademia Wyobraźni, Sala Widowiskowa CKiR, wstęp wolny
18.30 – Wspólne zapalenie światełek na lądeckiej choince, Rynek

8 grudnia
10.00 – Międzypokoleniowe warsztaty pieczenia i zdobienia pierników, obowiązują zapisy tel. 888 040 108, wstęp wolny, Dom Seniora +, ul. Zamenhofa 2

9-10 grudnia
11.00 – Świąteczne warsztaty, Coffee Ride, ul. Kolejowa 6, obowiązują zapisy tel. 691 053 424, wstęp 65 zł, w cenie napój i ciastko

10 grudnia
9.00 – Kiermasz Bożonarodzeniowy ZSP w Lądku-Zdroju – domowe ciasta, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II

15 grudnia
17.00 – Warsztaty lukrowania pierników, sala 11, CKiR, wstęp wolny
19.30 – Koncert zespołu „Ponad Chmurami”, Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 40 zł w przedsprzedaży lub 50 zł w dniu koncertu

16-17 grudnia
11.00 – Świąteczne warsztaty tworzenia prezentów, Coffee Ride, ul. Kolejowa 6, obowiązują zapisy tel. 691 053 424, wstęp 65 zł, w cenie napój i ciastko

16 grudnia
9.00 – 15.00 – Wyprzedaż Gwiazdkowa ZSP w Lądku-Zdroju „Drugie życie przedmiotów”, kiermasz bożonarodzeniowy, wyprzedaż przedmiotów z drugiej ręki, ul. Kościelna 31

11.00 – 18.00 – Lądecki Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek
Kramy z rzemiosłem, kulinariami, lokalnymi usługami
Podczas Jarmarku akcja na rzecz renowacji lądeckiej Szopki Bożonarodzeniowej – sprzedaż papierowych Szopek Bożonarodzeniowych wzorowanych na szopce Michała Ignacego Klahra oraz kartek świątecznych – cegiełek (stoisko Stowarzyszenia Muzeum Lądeckie)

godz. 15.00 – Spektakl „Z wycinanki jasełkowe hulanki” Teatr Gracholka, Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp wolny

godz. 19.00 – Spektakl Świąteczny „Dawno temu na Dzikim Wschodzie” w wyk. Teatru STĄD, Sala gimnastyczna LO, ul. Ogrodowa, wstęp wolny – obowiązują bezpłatne wejściówki*
* Rezerwacja i odbiór wejściówek od 01.12 w CKiR, pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój, tel. 74 8146 245

godz. 20.30 – Koncert zespołu „Żniwa”, Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 40 zł

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda
Nieformalne Stowarzyszenie Radoszka
Rada Rodziców ZSP Lądek-Zdrój,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
Centrum Kultury i Rekreacji Lądek-Zdrój
Stowarzyszenie Kultura u Źródeł
Kawiarnia Coffee Ride
Kawiarnia Artystyczna Dom Khlara
Stowarzyszenie Muzeum Lądeckie
Konsorcjum Organizacji Pozarządowych Potrójna Inicjatywa

Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego na rok 2024 – głosowanie trwa od 7.11 do 10.12.2023 r.

Serdecznie zachęcamy do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2024. Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego wynosi 180 000 zł.

Z terenu Gminy Lądek- Zdrój zgłoszone zostały 4 projekty:

 • Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika retencyjnego przy przystanku rowerowym nad „Borówkowym Potokiem” w Wójtówce (Wójtówka, gm. Lądek-Zdrój);
 • Modernizacja boiska sportowego. Wymiana ławek rezerwowych. (Trzebieszowice);
 • Zagospodarowanie terenu sołeckiego – mała architektura zakup (montaż we własnym zakresie) (Orłowiec);
 • Centrum Społeczne na Słodowej – Obywatelskie i praktyczne, zajęcia edukacyjne (Lądek-Zdrój, Centrum Społeczne na ul. Słodowej, ul. Słodowa 1-1 A).

Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie i zaznaczenie wybranego projektu poprzez stronę:

https://powiat.klodzko.pl/7036/1/glosowanie-budzet-obywatelski-na-2024r.html

Warunkiem niezbędnym do oddania głosu na zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.

budzet obywatelski 2024.jpeg

Międzygminny Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego – 2030 (MPZM KOF)

 

Międzygminny Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kłodzkiego Obszaru Funkcjonalnego – 2030 (MPZM KOF).

Pracujemy nad Międzygminnym Planem Zrównoważonej Mobilności dla kłodzkiego obszaru funkcjonalnego.

Głównym celem MPZM KOF jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.

Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i gmin i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

MPZM KOF jest planem działań skierowanych do kłodzkiego obszaru funkcjonalnego rozumianego jako obszar okolicznych względem Kłodzka gminy powiatu kłodzkiego, tj. Bystrzycę Kłodzką, Duszniki-Zdrój, Kłodzko (gminę wiejską), Kudowę-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Polanicę-Zdrój, Radków, Stronie Śląskie i Szczytną.

MPZM KOF ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak:

 • zanieczyszczenie powietrza,
 • hałas,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych.

 

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

 • transport publiczny,
 • rowery,
 • komunikacja piesza,
 • transport elektryczny.

 

Głos mieszkańców!

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój do czynnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem: https://tiny.pl/cl1h8

Zajmie to nie więcej niż 15 minut.

 

Wasza rola jest bardzo ważna, czekamy na Wasze odpowiedzi do 19 listopada 2023 r.

Zapraszamy do udziału!