Uwaga! Utrudnienia w ruchu turystycznym w obrębie Pętli Orłowiec

 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Orłowiec (w oddz. 13-a i 74-d), wystąpią utrudnienia na trasie Singletrack „Pętla Orłowiec oraz w jej obrębie.

Prace będą prowadzone w dniach od 02.12.2022 r. – 16.12.2022 r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

RDOŚ zaprasza na VI spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika.

natura2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zaprasza wszystkich zainteresowanych pracami nad przygotowaniem projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 na VI spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18.

Zgłoszenia udziału w pracach ZLW może dokonać każdy zainteresowany w dowolnym momencie trwania projektu – wypełniając zgodę na przetwarzanie danych osobowych na miejscu spotkania lub przesyłając podpisany dokument na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (z dopiskiem Plan Ochrony Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika) lub na adres e-mail irena.litwicka@wroclaw.rdos.gov.pl.

 

PLIK PDF: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Uwaga! Utrudnienia na czerwonej ścieżce wędrówkowej nr 1 – trasa kuracyjna w kierunku Borówkowej Góry

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Wojtówka (oddz. 36g; 37a), wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu turystycznym na szlaku turystycznym pieszym na odcinku w kierunku „Borówkowej Góry” ( czerwona ścieżka wędrówkowa nr 1)

Proponowana trasa alternatywna, prowadzi drogą z miejscowości Wójtówka do miejscowości Wrzosówka.

Prace będą prowadzone od 19.11.2022r. do 28.11.2022r

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Platforma widokowa na Trojaku – Apel do Mieszkańców i Turystów

Szanowni mieszkańcy, turyści

Zwracamy się z ogromną prośbą o przestrzeganie nadal obowiązującego ZAKAZU WSTĘPU NA TEREN BUDOWY.

Zdajemy sobie sprawę że obiekt jest bardzo interesujący, widoki piękne, ale  prosimy pamiętać, że budowa platformy widokowej na Trojaku nie została jeszcze ukończona i oddana do użytku.

Dalej obowiązuje Zakaz Wstępu na teren budowy i bardzo prosimy o przestrzeganie go. Łamanie tego zakazu jest to nie tylko nie odpowiedzialne, niebezpieczne i niezgodne z prawem, ale również utrudnia wykonywanie nadal trwających prac.

 

Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

 

 

Wymiana słupów oświetleniowych na terenie gminy – prośba do właścicieli terenów prywatnych o udostępnienie wejścia celem realizacji inwestycji

Szanowni Mieszkańcy,

 

Z uwagi na trwające prace związane z wymianą słupów oświetleniowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój oraz występującymi sytuacjami konfliktowymi ze względu na usytuowanie słupów na działkach prywatnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wejścia pracownikom firmy na Państwa teren w celu realizacji inwestycji. Wiele starych słupów oświetleniowych znajduje się w miejscach trudno dostępnych wobec czego prosimy o wyrozumiałość oraz ułatwienie pracownikom dostępu.

Oto kilka przykładów lokalizacji słupów znajdujących się na terenach prywatnych:

Nowe słupy oświetleniowe w miarę możliwości będą montowane w pasie drogowym, poza działkami prywatnymi, ale pracownicy firmy muszą mieć możliwość wejścia na Państwa teren celem usunięcia starych słupów.

 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy firmy realizującej inwestycję posiadają specjalnie wystawione upoważnienie z Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój celem okazania i potwierdzenia, tak by mieli Państwo pewność, że są oni pracownikami wykonującymi pracę na rzecz gminy.

 

Ewentualny numer kontaktowy w sprawie wymiany oświetlenia:

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU UMiG LADEK-ZDRÓJ530 612 877