Wspominamy Mariana Bublewicza.

Marian Bublewicz – Wspomnienie

(ur. 25 sierpnia 1950 w Olsztynie, zm. 20 lutego 1993 w Lądku-Zdroju)

 

Dziś mija 30 lat od tragicznego wypadku podczas IX Zimowego Rajd Dolnośląskiego, w którym życie stracił jeden z najwybitniejszych kierowców rajdowych naszych czasów.

Samochód prowadzony przez Mariana Bublewicza wypadł z zakrętu i uderzył w drzewo lewą stroną na wysokości przednich drzwi. Kierowca był przytomny, jednak pomoc nadeszła za późno.

 

My dziś chcielibyśmy jednak wspomnieć postać Mariana Bublewicza jakiego znaliśmy i zapamiętaliśmy z odcinków specjalnych, spotkań, filmów, opowieści znajomych…

 

 

Pomimo upływu wielu lat pamięć o Marianie Bublewiczu nie przemija. Myślimy nawet że z roku na rok przybywa fanów i sympatyków człowieka, który dla wielu zawodników i kibiców rajdowych stał się idolem godnym naśladowania.

 

Mariana Bublewicza cechowała ogromna pracowitość, cierpliwość i staranność w przygotowaniach do każdego rajdu. Był pogodnym, szlachetnym i skromnym człowiekiem, trudnym do zapomnienia, o ujmującym uśmiechu. Bardzo często spotykamy się z opowieściami kibiców, znajomych, którzy mieli okazję spotkać się z Marianem. Każda opowieść zwykle zawiera te same słowa – zawsze miał czas dla kibiców, zawsze z uśmiechem pogadał i dał autograf. Wszyscy, których nie spytamy, twierdzą z wielką stanowczością, że był to wyjątkowy człowiek, wyjątkowy kierowca.

Myślimy, że to właśnie dzięki otwartości do ludzi i uprzejmości, każdy fan rajdów samochodowych w Polsce dobrze zna postać Mariana Bublewicza.

 

 

Dodatkowo poza wesołym i uprzejmym usposobieniem, Mariana Bublewicza cechował ogromny talent. W swoim dorobku ma kilka tytułów mistrzowskich:

     1.Wicemistrz Europy w 1992 roku;

 1. Mistrz Polski w latach: 1975, 1983, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992;

      Łącznie wliczając starty w innych klasach zdobywca 20 tytułów mistrzowskich w Polsce. Twórca pierwszego w Polsce profesjonalnego teamu rajdowego (Marlboro Rally Team Poland).

 1. W 1993 roku znalazł się na priorytetowej liście „A” − 31 najlepszych kierowców rajdowych świata – publikowanej przez FIA.

      Swoje największe sukcesy odnosił z pilotami: Ryszardem Żyszkowskim i Grzegorzem Gacem.

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

W miejscu wypadku (przy drodze wojewódzkiej 390 – Lądek-Zdrój – Złoty Stok) postawiono krzyż oraz pamiątkowy kamień, przy którym zawsze palą się znicze. 

To tylko potwierdza, że pomimo upływu lat kibice nadal pamiętają jak ważnym dla tego sportu człowiekiem był Marian Bublewicz.

 

 

Replika Forda Sierry Mariana Bublewicza oraz samochodu serwisowego – właściciel Rafał Burgstedt

 

 

Poniżej wklejamy linki do filmów oraz artykułów wspominających Mariana Bublewicza:

Marian Bublewicz TRIBUTE           https://youtu.be/LktMt8jNQyE

Śladami Historii Mariana Bublewicza        https://www.youtube.com/watch?v=c5OtSA25zWo

Marian Bublewicz o Fordzie Sierra Cosworth RS          https://www.youtube.com/watch?v=zalY75G_2Ac

Przegląd Sportowy – wywiad z B.Bublewicz   https://przegladsportowy.onet.pl/motorowe/rajdy-samochodowe/wraca-sprawa-tragicznej-smierci-polaka-z-niewyjasnionych-do-dzisiaj-przyczyn/mcg5lc6?fbclid=IwAR26SgxyDxsdIkFNhFf5gluZ_uFKC1o-cJYseQAStEWx18w2zcFYEPPmwzE

Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2023.

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłosił nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2023.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku 2023 na realizację projektu na terenie Gminy Lądek-Zdrój wynosi: 100 000 zł.

 

Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków z tytułu:
·realizacji programów szkolenia sportowego,
·zakupu sprzętu sportowego,
·pokrycia kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach czy imprezach sportowych,
·pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych,
·wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 

Termin i miejsce składania wniosków:
Termin składania wniosków o dotację upływa 28 lutego 2023 roku, o godz. 15.30.
Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Budynek CKiR, Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój, pok. 1 – Biuro Obsługi Klienta.

 

Treść Zarządzeń Burmistrza wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip.ladek.pl/menu-przedmiotowe/dotacje/dotacje-dla-klubow-sportowych/  lub w plikach do pobrania wklejonych poniżej:

 1. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.12.2023 z dnia 27 stycznia 2023
 2. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.13.2023 z dnia 27 stycznia 2023
 3. Zał_nr_1_Wniosek o przyznanie dotacji z zakresu sportu2023
 4. Zał_nr_2_Sprawozdanie z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Lądek-Zdrój2023

 

 

 

 

Burmistrz Lądka–Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego. 

Burmistrz Lądka–Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego. 

 

 1. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Gminy  
  Lądek–Zdrój oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, w tym wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni. 

 

 1. Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na następujące nowe źródła ciepła, tj. wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lądek- Zdrój na: 

1) pompy ciepła – gruntowe i powietrzne; 

2) kotły gazowe kondensacyjne; 

3) kotły na lekki olej opałowy;  

4) ogrzewanie elektryczne (kotły, maty grzejne, piece akumulacyjne, itp.); 

5) kotły biomasę spełniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określonych w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Kotły spalające biomasę mogą być instalowane wyłącznie na terenie nie należącym do strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, jedynie w przypadku, gdy występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej potwierdzony przez operatora sieci. 

 

 1. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m. in.: zgodnie z wymogami prawa budowlanego, geologicznego, energetycznego, lokalnego itp. 

 

 1. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych  paliwami stałymi, za wyjątkiem:  

 

 1. pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską. 

 W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego. 

 1. występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego (kominek nie służy do  ogrzewania  lokalu/budynku  mieszkalnego).  
 1. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania zgodnie niniejszymi zasadami, przepisami prawa, w tym ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
 1. Wnioskodawca  może  uzyskać  dotację  w  formie  refundacji  poniesionych  kosztów  po zrealizowaniu inwestycji w wysokości do 50% poniesionych wydatków całego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto. 
 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 1. Umowy dotacyjne podpisywane będą po rozpatrzeniu wniosków, nie wcześniej niż od dnia 14.04.2023 r.  
 1. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane przed dniem 01.01.2023 r. (liczy się data wystawienia faktury przez Wykonawcę) 
 1. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz. 
 1. Wszystkie urządzenia montowane w ramach dotacji muszą być fabrycznie nowe oraz spełniające wszystkie wymagane normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce. 

 

Miejsce i termin składania wniosku: 

 

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter) w siedzibie tymczasowej UMiG –  Pl. Staromłyński 5 (budynek Centrum Kultury i Rekreacji) w terminie od dnia 06.03.2023 r. do dnia  
  31.03.2023 r
 1. Do wniosku należy dołączyć: 
 • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 • pełnomocnictwo do działania w imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru, jeżeli dotyczy) 
 • zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji (wg wzoru, jeżeli dotyczy)  

 

 1. Wnioski, które wpłyną do siedziby urzędu przed lub po wyznaczonym terminie składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania wniosków w  formie faksu lub maili. 
 1. Wniosek  o  dofinansowanie  wraz  z  załącznikami powinien być podpisany przez osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością. 
 1. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące przedsięwzięcia instalacji ogrzewania elektrycznego do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W pozostałych przypadkach wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, pod warunkiem ich kompletności. 

 

 

Wszystkie szczegółowe zasady dotyczące udzielania dofinansowania określa uchwała nr XLVI/297/2017 Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dn. 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie z budżetu Gminy Lądek- Zdrój, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego zmieniona uchwałą nr XXVII Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dn. 18 stycznia 2021 r.  

 

Dostępna pula środków finansowych w 2023 r. wynosi 20 000,00 zł.  

Załączniki do ogłoszenia o naborze: 

 1. Ujednolicony tekst regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji. 
 1. Wniosek o udzielenie dotacji 
 1. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 1. Wzór pełnomocnictwa 
 1. Wzór zgody współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji oraz wzory załączników można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta (parter) w siedzibie tymczasowej UMiG –  Pl. Staromłyński 5 (budynek Centrum Kultury i Rekreacji)

 1. Zał. nr 1 Ogłoszenie o naborze wniosków
 2. Zał. nr 2 Wniosek o przyznanie dotacji – budżet Gminy Lądek – Zdrój 2023 r.
 3. Zał. nr 3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponownaia nieruchmością na cele budowlane 2023 r
 4. Zał. nr 3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponownaia nieruchmością na cele budowlane 2023 r
 5. Zał. nr 4 Pełnomocnictwo
 6. Zał. nr 5 Zgoda współwłaściciela nieruchomości
 7. Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę źródła ogrzewania