Po kilkunastu latach wykluczenia komunikacyjnego Lądek-Zdrój wraz z wsiami Trzebieszowice, Radochów i Stójków wraca na rozkłady jazdy w PKP w Polsce.

 

Według informacji Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ciągu 2 lat zostanie wydzierżawiona na 30 lat linia kolejowa Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie i zostanie wykonana jej modernizacja. Wobec tego jest to tylko czasowa autobusowa komunikacja zastępcza skoordynowana z pociągami relacji Kłodzko Miasto – Wrocław. Już niebawem ruszy więc wreszcie tak wyczekiwany szynobus !

Aktualny rozkład jazdy zawiera także informacje połączeń Kłodzko – Wrocław – Kłodzko

Autobusy zatrzymują się 1 raz – tylko tam, gdzie dotychczas znajdowały się stacje PKP. W naszej gminie to: Trzebieszowice, Radochów, Lądek-Zdrój, Stójków.

UWAGA: w Lądku-Zdroju – autobus zatrzymuje się WYŁĄCZNIE na przystanku ZDRÓJ – przy ul. Konopnickiej

Trasa:  Stronie Śląskie –> Lądek-Zdrój –> Kłodzko

 

Trasa:  Kłodzko –> Lądek-Zdrój –> Stronie Śląskie

Rozkład jazdy zbiorczy:

Zachęcamy do zakupu biletu przed rozpoczęciem podróży, za pomocą:

– aplikacji e-podróżnik lub strony internetowej e-podroznik.pl

– aplikacji KOLEO lub strony internetowej koleo.pl

Osoby rozpoczynające podróż na przystanku Kłodzko Miasto zapraszamy do kasy biletowej na dworcu PKS w Kłodzku, która sprzedaje bilety również na połączenia Kolei Dolnośląskich (kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:50, dodatkowo w dwa pierwsze i dwa ostatnie robocze dni miesiąca godziny pracy kasy są wydłużone do 16:50).

Bilety można zakupić również u konduktora w autobusie Kolejowej Komunikacji Autobusowej.

Osoby wsiadające bez ważnego biletu prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do konduktora, celem zakupu biletu. W przeciwnym wypadku doliczona zostanie opłata dodatkowa za brak ważnego biletu podczas kontroli.

Uwaga! Osobom rozpoczynającym podróż bez ważnego biletu na przystanku Kłodzko Miasto w godzinach pracy kasy biletowej, do ceny biletu konduktor doliczy 8 zł z tytułu nabycia biletu w autobusie.

Pełną informację o możliwościach nabycia biletu można znaleźć na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich.

W ofercie Kolei Dolnośląskich są dostępne różne rodzaje biletów:

 • jednorazowe – odcinkowe (na przejazd „tam” lub „tam i z powrotem” w konkretnej relacji),
 • tygodniowe – odcinkowe,
 • miesięczne – odcinkowe i sieciowe,
 • weekendowe („Weekend z KD”),
 • 24-godzinne („Wspólny Bilet Samorządowy”).

W przypadku przejazdu poza odcinek np:  Lądek-Zdrój – Wrocław Główny z przesiadką na stacji Kłodzko Miasto:  można nabyć jeden bilet na całą podróż, co jest korzystniejsze cenowo. Nie jest wymagane nabycie oddzielnych biletów na autobus do Kłodzka i dalej pociąg.

Osoby uprawnione mogą skorzystać z dodatkowych ulg, obniżających cenę biletu.

Zastosowanie mają między innymi ulgi:

 • dla dzieci i uczniów: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne,
 • dla studentów: 51% na bilety jednorazowe i miesięczne,
 • dla nauczycieli: 33% na bilety jednorazowe i miesięczne,
 • dla rodziców posiadających KDR: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne,
 • dla osób, które ukończyły 60 lat: 25% na bilety jednorazowe,
 • dla osób podróżujących wspólnie w małych grupach: 30% dla 2, 3 i 4 osoby (jeżeli nie korzystają z innych ulg).

Ceny biletów jednorazowych normalnych:

Ceny biletów miesięcznych normalnych (uprawniają do dowolnej liczby przejazdów w dowolnych godzinach na wskazanej trasie):

Z pełną ofertą biletową można zapoznać się na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich.

Informacji o ofertach udzieli również konduktor w autobusie.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z usług Kolei Dolnośląskich

Recommended Posts