Burmistrz Lądka-Zdroju ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego.

Poniżej udostępniamy pliki dotyczące gminnego programu wymiany pieców – edycja 2022:

1.Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w roku 2022

2.Wniosek o przyznanie dotacji – budżet Gminy Lądek – Zdrój 2022 r.

3.Załącznik – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2022 r.

4.Ujednolicony tekst regulaminu określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę źródła ogrzewania

5.Załacznik – pełnomocnictwo

6.Załącznik – zgoda współwłaściciela nieruchomości

Recommended Posts