Dotacje dla klubów sportowych na rok 2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.16.2022 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 13 stycznia 2022 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację
zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2022.

Do 18 lutego 2022r. do godziny 15.30 kluby sportowe mogą wnioskować o wsparcie realizacji zadań zaplanowanych na rok 2022.

 

Więcej informacji wraz z niezbędnymi załącznikami znajdą Państwo w linku:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5085,idmp,217,r,o

 

 

 

 

Uwaga! Utrudnienia na trasie singletrack – Pętla Orłowiec

Nadleśnictwo Lądek-Zdrój informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu na terenie leśnictwa Wojtówka (oddział leśny 29b), wystąpią  utrudnienia w ruchu turystycznym na części trasy SINGLETRACK „PĘTLA ORŁOWIEC” .

 

Zalecany objazd drogą w miejscowości Wójtówka.

 

Prace będą prowadzone od 17.01.2022r. do 28.02.2022r.

 

Dodatek osłonowy

Od stycznia 2022 r. można na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1) składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju wnioski o wypłatę dodatku osłonowego (formularz do pobrania).

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://opsladek.naszops.pl/n,dodatek-oslonowy

 

DENTOBUS – Opieka stomatologiczna dla wychowanków przedszkola i uczniów szkół

Dentobus

W grudniu 2021 r. zostało zawarte porozumienie między Gminą Lądek-Zdrój a podmiotem wykonującym działalność leczniczą w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, finansowanych ze środków publicznych, na mocy odrębnego porozumienia z Dolnośląskim Oddziałem NFZ – firmą DirectMedic sp. z o.o.

Po zrealizowaniu spraw organizacyjnych gminne szkoły i przedszkole odwiedzi tzw. dentobus, czyli mobilny gabinet dentystyczny. Harmonogram wizyt dentobusu na terenie przedszkola i szkół zostanie ustalony z dyrektorem każdej placówki oświatowej indywidualnie.

W dentobusie został wdrożony program bezpiecznej przychodni mobilnej.

Wzięcie udziału w przeglądzie stanu uzębienia i dziąseł jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia. Lekarz, po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych.

Wizyta będzie bezpłatna, bezpieczna i atrakcyjnie przeprowadzana dla dzieci.

Stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie u dziecka badań kontrolnych i usług profilaktycznych jest dystrybuowane w przedszkolu i szkołach, formularz można wydrukować również z niniejszej strony internetowej.

Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie. Również z uwagi na sytuację epidemiologiczną najprawdopodobniej większość dzieci i młodzieży nie była w ostatnim czasie badana przez lekarza dentystę, co potencjalnie zwiększa ilość problemów stomatologicznych, które mogą wystąpić u dzieci. Wizyta w mobilnym gabinecie stomatologicznym pozwoli na podjęcie działań profilaktycznych.

W trosce o zdrowie naszych podopiecznych i ich piękne uśmiechy zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w programie bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej prowadzonej przez wykwalifikowanych i doświadczonych w zakresie pedodoncji (stomatologii dziecięcej) lekarzy stomatologów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.directmedic.pl.

Pliki do pobrania: