Burmistrz Lądka-Zdroju na spotkaniu z Prezydentem Warszawy

Dziś, tj. 21 kwietnia br., odbyło się w Warszawie spotkanie Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka z Prezydentem Warszawy – Rafałem Trzaskowskim.
Spotkanie włodarzy miast dotyczyło współpracy w zakresie rozwijania projektów samorządów samowystarczalnych energetycznie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu dekarbonizacji (walka ze smogiem i niską emisją).
Mając na uwadze uzdrowiskowe walory kurortu Lądek-Zdrój oraz bogactwo atrakcji turystycznych regionu, Burmistrz Lądka-Zdroju złożył także zaproszenie do korzystania przez mieszkańców Warszawy z pełnego potencjału możliwości regeneracji i rehabilitacji – w szczególności w okresie popandemicznym.
Z uwagi na ważkość poruszanych spraw i kwestii dotyczących funkcjonowania samorządów w obszarze ekologii i ekonomii, zaproszenie do przyjazdu do Lądka-Zdroju przyjął także Pan Prezydent, obiecując rychłą rewizytę w naszym kurorcie.

Kurort Ladek-Zdrój we współpracy z Politechniką Wrocławską

(…) Największa uczelnia techniczna w regionie i sudecka gmina uzdrowiskowa łączą siły, by wprowadzać „zielone” rozwiązania. W podpisanym właśnie liście intencyjnym zobowiązują się do współpracy i wymieniają inicjatywy, które chcą wspólnie zrealizować.

Dokument podpisali (zdalnie) prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej i Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka-Zdroju. Ze strony uczelni we wspólne działania z gminą uzdrowiskową zaangażowani będą naukowcy z dwóch wydziałów – Mechaniczno-Energetycznego oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Razem z władzami Lądka-Zdroju będą realizować badania i szukać funduszy na wspólne granty badawczo-wdrożeniowe. Współpraca będzie się wiązać z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym m.in. z planami budowy farmy fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju oraz kwestią zagospodarowania tamtejszego odwiertu geotermalnego(…).

Więcej na stronie Politechniki Wrocławskiej pod linkiem:

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/pwr-podpisala-umowe-o-wspolpracy-z-ladkiem-zdrojem-w-planach-badania-i-inwestycje-w-oze-11979.html

“Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych – zmiana terminu zakończenia procesu konsultacji społecznych.

Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy  w projekcie “Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.  Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy.

W ramach powyższego projektu prowadzone są konsultacje społeczne z mieszkańcami Konradowa w formie spotkań i warsztatów dotyczące prowadzonej procedury związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

Cały proces konsultacji zakończyć się miał 31 grudnia 2020 r. Termin ten został przesunięty do 31 marca 2021 r.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, w znacznym stopniu utrudnione jest prowadzenie spotkań z mieszkańcami, które są najlepszą formą na wypracowanie wspólnego stanowiska co do kształtu przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów.

Wobec powyższego podjęto decyzje o ponownym przesunięciu terminu zakończenia całego procesu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Informacje dot. całego procesu dostępne są pod n/w adresami:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,3897,dstr,1,txt,Ymxpc2thIHByemVzdHJ6ZcWE

www.ladek.pl/bliska-przestrzen/

MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w – gmina Ladek-Zdrój bierze udział w konkursie!

Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy w XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.

Do konkursu została zgłoszona inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Lądek-Zdrój. Pierwszym etapem konkursu jest głosowanie internetowe:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/object/2610/przebudowa-drogi-gminnej-nr-119833d-ul-wolnosci-w-miejscowosci-ladek-zdroj

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu !! – głosujemy do 10 maja, do godz. 12:00.

Można oddać jeden głos dziennie !!

Gmina Lądek-Zdrój ze wsparciem w ramach rządowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin turystycznych górskich, z przeznaczeniem na inwestycje/zakupy inwestycyjne z zakresu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w ramach rządowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin turystycznych górskich, z przeznaczeniem na inwestycje/zakupy inwestycyjne z zakresu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, Gmina Lądek-Zdrój otrzymała 100% środków na dwa zadania:

  1. Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój poprzez budowę platformy widokowej na górze Trojak i dochodzącymi trasami pieszymi, rowerowymi typu singletrack, wyposażonymi w małą architekturę turystyczną oraz parkingami z WC i drogami dojazdowymi wraz z poprawą atrakcyjności turystycznej 4 zabytkowych parków zdrojowych w Lądku-Zdroju przylegających do parkingów, tras rowerowych i pieszych prowadzących do platformy widokowej.

Kwota: 4 886 443,48 zł

  1. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Lądek-Zdrój poprzez budowę ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie, wykonanie dekoracyjnego napisu Lądek-Zdrój w formie iluminacji wraz z ozdobną fontanną led przy ul. Śnieżnej oraz rozbudową terenu edukacyjno-turystycznego pn. Wojtusiowy Park przy ul. Rataja.

Kwota: 340 000,00 zł

Inwestycje rozpoczną się jak najszybciej – po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawców dla w/w inwestycji.