OTWARTE SPOTKANIA RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ORGANIZACJAMI OBYWATELSKIMI

DOLNY ŚLĄSK 30.03.2021 r., godz. 17:00-20:00

PROGRAM SPOTKANIA

Powitanie i otwarcie spotkania:

 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Wojciech Kaczmarczyk, Współprzewodniczący RDPP ze strony rządowej
 • Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Waldemar Weihs, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP
 • Maria Lewandowska-Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

Informacja o możliwościach wsparcia organizacji obywatelskich przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO

Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań:

 • dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Cezary Miżejewski, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa

Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia:

 • Justyna Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych
  i Ekonomii Społecznej
 • dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Arkadiusz Czocher, Prezes Forum Aktywności Lokalnej
 • Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP?

 • Krzysztof Balon, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego

Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji,czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych:

 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości
  w Organizacjach Pozarządowych

• Moderator: Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

REJESTRACJA NA SPOTKANIE https://forms.gle/HL6x9wdrKJFRw2tt8

(formularz będzie aktywny do 28 marca 20201 roku, do godziny 23.59)

KONKURS FOTOGRAFICZNY STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLACENSIS

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. ,,Promocja współpracy transgranicznej – współpraca transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców”

Konkurs trwa od 23 marca do 15 maja 2021r.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin konkursu:

Oświadczenia:

Od 20 marca zostają zawieszone działania na Orliku oraz pozostałych obiektach sportowych na terenie Gminy.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce od 20 marca do 9 kwietnia decyzją Ministerstwa Zdrowia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia.

Swoją działalność muszą zawiesić:

 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Więcej informacji na:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

UWAGA! 20-03-2021r. nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji R-KOMPOSTOWNIA/879 w Lądku Zdroju

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu informuje o prowadzeniu prac na sieci energetycznej spółki. Dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej dla Klientów.

Prace te wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia stacji: R-KOMPOSTOWNIA/879 w Lądku Zdroju

w dniu 20.03.2021 roku w godzinach: od 09:00 do 15:00.

Konieczne wyłączenie zasilania i przeprowadzanie niezbędnych prac poprawi stan sieci i urządzeń energetycznych. Każdego dnia TAURON Dystrybucja zapewnia komfort życia i bezpieczeństwo energetyczne swoich Klientów. Bez dbania o stan sieci i realizacji prac planowych nie byłoby to możliwe

Z wyrazami szacunku

TAURON Dystrybucja S. A.

Oddział w Wałbrzychu