Dentobus

W grudniu 2021 r. zostało zawarte porozumienie między Gminą Lądek-Zdrój a podmiotem wykonującym działalność leczniczą w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, finansowanych ze środków publicznych, na mocy odrębnego porozumienia z Dolnośląskim Oddziałem NFZ – firmą DirectMedic sp. z o.o.

Po zrealizowaniu spraw organizacyjnych gminne szkoły i przedszkole odwiedzi tzw. dentobus, czyli mobilny gabinet dentystyczny. Harmonogram wizyt dentobusu na terenie przedszkola i szkół zostanie ustalony z dyrektorem każdej placówki oświatowej indywidualnie.

W dentobusie został wdrożony program bezpiecznej przychodni mobilnej.

Wzięcie udziału w przeglądzie stanu uzębienia i dziąseł jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia. Lekarz, po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych.

Wizyta będzie bezpłatna, bezpieczna i atrakcyjnie przeprowadzana dla dzieci.

Stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie u dziecka badań kontrolnych i usług profilaktycznych jest dystrybuowane w przedszkolu i szkołach, formularz można wydrukować również z niniejszej strony internetowej.

Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie. Również z uwagi na sytuację epidemiologiczną najprawdopodobniej większość dzieci i młodzieży nie była w ostatnim czasie badana przez lekarza dentystę, co potencjalnie zwiększa ilość problemów stomatologicznych, które mogą wystąpić u dzieci. Wizyta w mobilnym gabinecie stomatologicznym pozwoli na podjęcie działań profilaktycznych.

W trosce o zdrowie naszych podopiecznych i ich piękne uśmiechy zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w programie bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej prowadzonej przez wykwalifikowanych i doświadczonych w zakresie pedodoncji (stomatologii dziecięcej) lekarzy stomatologów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.directmedic.pl.

Pliki do pobrania:

Recommended Posts