Prezentujemy Państwu podsumowanie dotyczące funkcjonowania w 2022r. zastępczej Kolejowej Komunikacji Autobusowej na linii Kłodzko – Stronie Śląskie.

Poniżej znajdą Państwo dane otrzymane z Działu Transportu Kolejowego Wydziału Transportu Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

– dotyczą one okresu uruchomienia komunikacji na lini Kłodzko – Ladek-Zdrój – Stronie Śląskie, tj. od września do grudnia 2022r.

Do danych dołaczono także prognozę (plan) wykonania przewozów na 2023 ok.

Życzymy miłej lektury!

 

Recommended Posts