informacja

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie z budżetu Gminy Lądek – Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach.
Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają tytuł prawny do budynku, a także posiadacze.
Dotacja może wynosić do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac nie więcej jednak niż 10 000,00 zł brutto.
Dostępna pula środków finansowych w 2021 r. wynosi 90 000,00 zł, w podziale na:

60 000,00 zł – dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot,
30 000,00 zł – dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych.

Wniosek należy złożyć do 16 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, znajdą Państwo pod adresem:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,4981,idmp,27,r,r

Recommended Posts