TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu informuje o prowadzeniu prac na sieci energetycznej spółki. Dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej dla Klientów.

Prace te wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia stacji: R-KOMPOSTOWNIA/879 w Lądku Zdroju

w dniu 20.03.2021 roku w godzinach: od 09:00 do 15:00.

Konieczne wyłączenie zasilania i przeprowadzanie niezbędnych prac poprawi stan sieci i urządzeń energetycznych. Każdego dnia TAURON Dystrybucja zapewnia komfort życia i bezpieczeństwo energetyczne swoich Klientów. Bez dbania o stan sieci i realizacji prac planowych nie byłoby to możliwe

Z wyrazami szacunku

TAURON Dystrybucja S. A.

Oddział w Wałbrzychu

Recommended Posts