Miło nam zakomunikować, że lądecki samorząd otrzymał blisko pół miliona złotych BEZZWROTNEGO wsparcia z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego!

Kwota ta stanowić będzie 80% kosztów, które gmina Lądek-Zdrój spożytkuje na tworzenie kolejnych mieszkań komunalnych.

Kolejnych, bo w ramach prowadzonej gospodarki mieniem komunalnym lądecka gmina od lat stara się powiększać zasoby mieszkaniowe. W tym celu, tak jak informowaliśmy wcześniej, adaptowany jest zakupiony przez lądecki samorząd budynek przy ul. Klonowej, gdzie już wkrótce pojawi się 17 lokali mieszkaniowych.

Przy okazji nadmieniamy, że gmina od kilku lat zwiększyła intensywność prac remontowych i stara się na bieżąco modernizować lokale stanowiące jej własność. Tylko w latach 2020-2022 wydano na te cele ponad 1.000.000,- zł. Kwota ta obejmuje zarówno tworzenie nowych mieszkań jak również i remonty obiektów – kompleksowe wymiany pokryć dachowych, instalacji gazowych i elektrycznych oraz systemów źródła ogrzewania.

Poniżej publikujemy zestawienie wykonanych w latach 2020-2022 inwestycji:

 

 

Recommended Posts