Gmina Lądek-Zdrój przypomina, że  16.01.2024 r, godz. 10.00 – 12.00 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, sala konferencyjna nr 1.1. odbędą się konsultacje dot. zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (projekt Strategii ZIT POF)

Projekt Strategii ZIT POF 2021-2027 wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem  https://zitpof.webankieta.pl/ , a w wersji drukowanej w Biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, Rynek 36, 58 – 200 Dzierżoniów.

Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach oraz do wypełnienia ankiety!!

Recommended Posts